Arabský poloostrov má v našich běžných představách podobu kamenité nebo písečné pustiny, pouště nebo polopouště nanejvýš se sporou vegetací, a oáz, jejichž zeleň je dána především datlovými palmami. Je pravda, že tuto představu zde lze použít na většině plochy – Rub al Khali čili Pustý kraj je snad nejrozsáhlejší písčitá poušť a jedno z nejnehostinnějších, nejméně obydlených míst na světě. Přece jen zde ale najdeme pár míst, které se představě vyprahlého suchopáru vymykají. Jedno z nich jsou vysoké hory v Jemenu a na jihozápadě Saúdské Arábie, druhou výjimkou je úzký pobřežní pás v jemensko-ománském pohraničí. Na tuto oblast, která leží z menší části v jihojemenské provincii Mahra a z větší části v ománském governorátu Dhofar, se nyní podívejme podrobněji.

Podél severovýchodního okraje Arabského poloostrova se rozprostírá pobřežní nížina, která se velmi strmě zdvíhá do vysokého horského pásma Al Hajar (čtěte Al-Hadžar), ležícího převážně v Ománu. Menší část pohoří se rozkládá i na východě Sjednocených arabských emirátů.

Omán – země asi čtyřiapůlkrát větší než Česká republika – má zhruba třetinový počet obyvatel. Ti jsou navíc soustředěni v nemnoha místech, nejvíce jich žije v aglomeraci hlavního města Muscatu, a to skoro celý milión. Rozsáhlá území však mají osídlení velice řídké. Důvodem jsou pouště a polopouště, které vyplňují většinu státu.

Poušť má nekonečně mnoho podob. Řeklo by se neživá příroda – ve skutečnosti je to živoucí, stále se proměňující organismus, biom, v němž však fyzikální síly zřetelně vládnou nad živými tvory. Poušť umí být velmi jednotvárná, jsou známa území, kde se na rozsáhlé ploše skoro nic neděje. Ale může mít i podobu výsostně dramatickou.

Asi 45 km od centra hlavního města Ománu se už 10 let buduje velmi rozsáhlá botanická zahrada. Jako její základní kámen lze považovat královský výnos sultána Kábuse, který jí do vínku vložil nejen úkol aktivní péče o ománskou květenu, ale také – typicky ománsky velkorysých – 423 hektarů pozemků. Za 10 let existence sice zahrada ještě nefunguje pro veřejnost, ale zejména v odborných kruzích je její aktivita nepřehlédnutelná.