Když se v mezinárodní databázi botanických zahrad (Botanic Gardens Conservation International) pokusíte vyhledat botanické zahrady v Sýrii, dostanete jednoznačnou odpověď: No botanic gardens found. Jenže!