Karpaty představují významný evropský horský systém vzniklý během alpského vrásnění, který spadá kromě okrajových masivů na území čtyř současných států: Slovenska, Polska, Ukrajiny a Rumunska, ve kterém leží plošně nejrozsáhlejší část systému. Karpaty jsou rozdělovány do tří částí podle jejich polohy s orograficky celkem nevýrazně definovanými předěly.

Národní botanická zahrada M. M. Griška Národní akademie věd Ukrajiny se nachází v jižní části Kyjeva, na vysokém pravém břehu Dněpru. Byla založena v roce 1936 a dnes se rozkládá na ploše 1,3 km2. Na této ploše najdeme i dva kláštery, na nejvyšším místě zahrady se nachází Svatotrojický klášter a v jednom z nejnižších míst, poblíž řeky Dněpr, již na hranici zahrady, se nachází Vydubický klášter. Fotografie Vydubického kláštera – pořízená z oddělení šeříků v době květu – patří k nejčastěji publikovaným snímkům v různých propagačních mediích Kyjeva. Botanická zahrada je pojmenována podle prvního poválečného ředitele, akademika Mikoly M. Griška (1901–64), který výrazně přispěl k obnově a rozvoji zahrady zničené během 2. světové války.