Syn.: Veronica tournefortii C. C. Gmelin
České mená: rozrazil nitkovitý (Kubát 2002)
Slovenské mená: veronika nitkovitá (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité / skorocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronica saxatilis Scop.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronica buxbaumiana Pall. ex Bieb., Veronica charadzeae Kem.-Nath., Veronica gentianifolia Sweet, Veronica kemulariae Kuth., Veronica olympica Pall. ex Link, Veronica pallida Hornem.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronica aphylla L. var. grandiflora Benth., Veronica kamchatica L. f., Veronica aphylla L. var. kamchatica (L. f.) W.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronica subbisculata Crantz
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronica repens Gilib., Veronica allionii Vill., Veronica tournefortii F. W. Schmidt, Veronica guentheri et Veronica lanceolata Opiz, Veronica depresa Scher, Veronica dryadis Schur
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronica chillensis Kunth, Veronica sherwoodii M. Peck, Veronica xalapensis Kunth
Česká jména: rozrazil cizí (Kubát 2002)
Slovenská jména: veronika cudzia (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronica tournefortii C. C. Gmelin, Veronica agrestis var. byzantina Sibth. et Sm., Veronica buxbaumii Ten., Cochlidiospermum buxbaumii (Ten.) Opiz, Veronica byzantina (Sibth. et Sm.) Britton, Sterns et Poggenb.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronica agrestis auct. non L., Veronica agrestis var. polita (Fr.) Koch, Veronica agrestis subsp. polita (Fr.) Rouy, Veronica crenulata Sessé et Moc., Veronica didyma Ten.
Česká jména: rozrazil podvojný (Dostál 1950), rozrazil jarní (Domin et Podpěra 1928, Kubát 2002)
Slovenská jména: veronika podvojná (Dostál 1950), veronika lesklá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronica acinifolia L., Veronica segetalis Pers., Veronica viscosa Kit. ex A. Dietr., Cochlidiospermum praecox (All.) Opiz
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronicastrum prostratum (L.) Opiz, Veronica austriaca var. prostrata (L.) Kauffm., Veronica teucrium var. prostrata (L.) Spenner
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronica uliginosa Rafin., Veronica connata Rafin., Veronica scutellaria Alf. Wood, Veronica villosa Steud.
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronica tenella All., Veronica neglecta F. W. Schmidt, Veronica microphylla Kit. in Schultes, Veronica integerrima Beck
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronica hederifolia var. lucorum Klett et Richter, Veronica hederifolia subsp. genuina Čelak., nom. inval., Veronica hederifolia var. praestabilis Beck, Veronica hederifolia subsp. lucorum (Klett et Richter) Hartl in Hegi
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Syn.: Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.) D. A. Webb, Veronica latifolia L.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité