Syn.: Salvia brachystemon Klokov, Salvia fruticum Vuk., Salvia grandiflora Etl., Salvia major Garsault, nom. inval., Salvia nusairiensis Post, Salvia rotundifolia Vis., nom. illeg., Salvia trigonocalyx Woronow
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité

Syn.: Salvia clandestina L., Salvia horminoides Pourr., Salvia lanigera Poir. in Lam., Salvia rhodantha Zefir., Salvia controversa sensu Willk., non Ten., Salvia hiemalis Brot., Salvia verbenacoides Brot., Horminum verbenacum (L.) Mill., Gallitrichum verbenacum (L.) Fourr., Larnastyra verbenaca (L.) Raf., Sclarea verbenaca (L.) Soják
Česká jména: šalvěj sporýšová (Kubát 2002)
Slovenská jména: šalvia železníkovitá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité

Syn.: Horminum verticillatum (L.) Mill., Covola verticillata (L.) Med., Salvia mollis D. Don, Salvia peloponnesiaca Boiss. et Heldr., Hemisphace verticillata (L.) Opiz
Česká jména: šalvěj přeslínatá (Presl 1819), šalvice vřetenatá (Opiz 1852), šalvěj přeslenatá, babské ucho (Sloboda 1852), šalvěj přeslenatá (Čelakovský 1879, Dostál 1950), šalvěj přeslenitá (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: šalvia zvrtlíkatá (Reuss 1853), šalvia praslenatá (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Lamiaceae Lindl. – hluchavkovité

Syn.: Flipanta ovata Raf., nom. illeg., Horminum coloratum Moench, Horminum sativum Mill., Horminum viride (L.) Moench, Ormilis horminum (L.) Raf., Ormilis viridis (L.) Raf., Salvia colorata Thore, nom. illeg., Salvia comosa Salisb., Salvia dolichorrhiza Caball., Salvia horminum L., Salvia intercedens Pobed., Salvia rosanii Ten., Salvia spielmannii Scop., Salvia truncata Willd., Sclarea viridis (L.) Soják
Česká jména: šalvěj čubatá (Presl 1846), šalvěj zahradní (Kubát 2002)
Slovenská jména: šalvia zelená (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Lamiaceae Lindl. – hluchavkovité

Čeleď: Salviniaceae Rchb. – nepukalkovité

Syn.: Marsilea natans L.
České mená: nepukalka splývající (Sloboda 1852), nepukalka vzplývající (Polívka 1912, Dostál 1950), nepukalka plovoucí (Dostál 1989), nepukalka vzplývající, nepukalka plovoucí (Kubát 2002)
Slovenské mená: salvinia plávajúca (Dostál 1950), salvínia plávajúca (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Salviniaceae Rchb. – nepukalkovité / salvíniovité

Čeleď: Salviniaceae Rchb. – nepukalkovité

Syn.: Sambucus humilis Mill., Ebulum humile (Mill.) Garcke
Česká jména: bez chebd (Presl 1819, Opiz 1852), bez pozemní, podzemní chebz (Sloboda 1852), chebdí (Čelakovský 1879), bez chebz (Polívka 1912), bez chebdí (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Adoxaceae Trautv. – pižmovkovité; Sambucaceae Link – bezovité

Syn.: Sambucus vulgaris Lam.
Česká jména: bez (Černý 1517, Zalužanský 1592, Veleslavín 1598, Kropf 1753), bez černý (Presl 1819, Opiz 1852, Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Adoxaceae Trautv. – pižmovkovité; Sambucaceae Link – bezovité

Syn.: Sambucus canadensis L., Sambucus cerulea var. mexicana (C. Presl ex DC.) L. D. Benson, Sambucus mexicana C. Presl ex DC., Sambucus orbiculata Greene, Sambucus simpsonii Rehder ex Sarg.
Čeleď: Adoxaceae Trautv. – pižmovkovité; Sambucaceae Link – bezovité

Syn.: Amerlingia racemosa (L.) Opiz
Česká jména: bez červený (Presl 1819), bez červený, babulka, babulinky (Sloboda 1852), amerlingova hroznatá (Opiz 1852), bez červený (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1989, Mareček 2001, Kubát 2002)
Čeleď: Adoxaceae Trautv. – pižmovkovité; Sambucaceae Link – bezovité

Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité

Česká jména: žilenec blatný (Presl 1846), potočnivka nejobecnější (Sloboda 1852), solnička Valerandova (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950), solenka Valerandova (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: žilenec Valerandův (Reuss 1853), soľnička Valerandova (Dostál 1950), soľanka Valerandova (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité

Čeleď: Acanthaceae Juss. – paznehtníkovité

Syn.: Azedarach edule Noronha, Melia koetjape Burm. f., Sandoricum indicum Cav., Trichilia nervosa Vahl, Trichilia venosa Spreng.
Česká jména: hantol obecný (Presl 1846)
Čeleď: Meliaceae Juss. – zederachovité