Clarke Abel se narodil roku 1780, zemřel 24. 11. 1826 v Kalkatě v Indii. Britský lékař a přírodovědec.

Michel Adanson se narodil dne 7. 4. 1727 v Aix-en-Provence, zemřel 3. 8. 1805 v Paříži. Byl to francouzský botanik.

Adam Afzelius se narodil dne 8. října 1750 v Larv ve Västergötlandu (Švédsko), zemřel 20. ledna 1837 v Uppsale. Byl to švédský botanik.

Ulisse Aldrovandi (Aldrovandus) se narodil 11. 9. 1522 v Bologni, zemřel 4. nebo 10. 5. 1605 tamtéž. Byl to italský přírodovědec, zoolog i botanik.

Claes (Clas, Klas, Klaus) Alströmer se narodil 9. srpna 1736 ve švédském Alingsås, zemřel 5. března 1794 v Gåsevadsholm. Švédský obchodník a přírodovědec.

Karel Slavoj Amerling se narodil dne 18. září 1807 v Klatovech, zemřel 2. listopadu 1884 v Praze. Lékař, pedagog, popularizátor věd, český národní buditel.

Agnes Arber, rozená Robertson, se narodila dne 23. února 1879 v Londýně, zemřela 22. března 1960 v Cambridge. Britská botanička, historička botaniky, zároveň historicky první botanička, která se stala členkou britské Royal Society.

Pietro Arduino se narodil dne 18. července 1728 v italském Caprino Veronese, zemřel 13. dubna 1805 v Padově. Italský botanik, ředitel botanické zahrady v Padově.

Abú Alí al-Husajn ibn Abdulláh ibn Síná neboli Avicenna se narodil asi v roce 980 v městě Afshana u Buchary (tehdy v Persii), zemřel v roce 1037 v Hamadánu. Perský lékař, je považován za zakladatele moderní medicíny.

Juan Badiano se narodil asi v roce 1484 (tedy skutečně v předkolumbovské éře), v oblasti dnešního mexického federálního distriktu Ciudad de México, v dnešní městské části Xochimilco. Zemřel v roce 1560, v Tlatelolco (dnes rovněž součást Ciudad de México). Autor latinského kodexu o rostlinách Ameriky.

Bohuslav Balbín se narodil dne 3. prosince 1621 v Hradci Králové, zemřel dne 28. listopadu 1688 v Praze. Jezuita, významný literát a historik. V první knize jeho díla Miscellanea historica regni Bohemiae z roku 1679 najdeme několik kapitol, které pojednávají o české květeně a zvířeně. Patří tak k hrstce autorů, kteří v 17. století přinesli zprávy o flóře a fauně z našeho území.

Joseph Banks se narodil 13. února 1743 v Londýně, zemřel 19. června 1820 tamtéž. Významný britský botanik.

Johann Bartsch (Bartsius) se narodil v roce 1709 v Königsbergu (Kaliningrad), zemřel v roce 1738 v Surinamu. Lékař a botanik.

James Bateman se narodil dne 18. července 1811 v Redivals u Bury v anglickém hrabství Lancashire, zemřel 27. listopadu 1897 ve Worthingu v Sussexu. Britský mecenáš vědy a milovník orchidejí.

Gaspard (Caspar) Bauhin (Bauhinus) se narodil dne 17. ledna 1560 v Basileji, zemřel 5. prosince 1624 tamtéž. Lékař a botanik.