Syn.: Jungermannia pinguis L., Riccardia pinguis (L.) Dumort.
Česká jména: bezžilka mastná (Opiz 1852), stěkovec mastný (Svrček 1976)
Slovenská jména: chabuľa tučná (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Aneuraceae H. Klinggr. – bezžilkovité

Syn.: Mnium palustre Hedw.
Česká jména: hlavičinec bahní (Opiz 1852)
Slovenská jména: pásikavec močiarny (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Aulacomniaceae Schimp. – klamonožkovité