Syn.: Bryum pyriforme (Hedw.) With., Gymnostomum pyriforme Hedw.
Česká jména: prutník hruškovitý (Opiz 1852), hrhovka hruškovitá (Pilous-Duda 1960), měchýřočepka hruškovitá (Kučera-Váňa 2005)
Slovenská jména: nadutec hruškovitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Funariaceae Schwaegr. – zkrutkovité

Syn.: Aytonia rupestris J. R. Forst. et G. Forst.
Čeleď: Aytoniaceae Cavers

Syn.: Jungermannia asplenioides L. emend. Taylor, Plagiochila asplenioides var. major Nees, Plagiochila major (Nees) S. W. Arnell
Čeleď: Plagiochilaceae (Jörg.) Müll. Frib. – kapraďovkovité

Syn.: Mnium undulatum Hedw.
Čeleď: Mniaceae Schwaegr. – měříkovité

Syn.: Hypnum undulatum Hedw., Buckiella undulata (Hedw.) Ireland
Čeleď: Plagiotheciaceae Fleisch. – lesklecovité

Syn: Hypnum schreberi Brid., Entodon schreberi (Brid.) Mönk., Hypnopsis schreberi (Brid.) Podp.
Čeleď: Hylocomiaceae (Broth) M. Fleisch. – rokytníkovité

Syn.: Polytrichum formosum Hedw.
Česká jména: ploník krásný (Opiz 1852), ploník ztenčený (Svrček 1976)
Slovenská jména: ploník stenčený (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Polytrichaceae Schwaegr. – ploníkovité

Česká jména: ploník obecný (Opiz 1852, Svrček 1976)
Slovenská jména: ploník obyčajný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Polytrichaceae Schwaegr. – ploníkovité

Syn.: Hypnum trifarium F. Weber et D. Mohr, Calliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr) Kindb., Scorpidium trifarium (F. Weber et D. Mohr) H. K. G. Paul
České mená: roket trojřadý (Opiz 1852), bařinatka třířadá (Kotlaba 1995)
Slovenské mená: barinovec trojradý (Kotlaba 1995, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Amblystegiaceae G. Roth – rokýtkovité / pavučinovcové

Syn.: Hypnum purum Hedw., Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.
Česká jména: roket čistý (Opiz 1852), lazovec čistý (Svrček 1976), dutolistec čistý
Slovenská jména: uhladenec čistý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Brachytheciaceae Schimp. – baňatkovité

Syn.: Hypnum crista-castrensis Hedw.
Česká jména: roket chocholatý (Opiz 1852), pérovec hřebenitý (Svrček 1976)
Slovenská jména: perovec hrebeňovitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Hypnaceae Fleisch. – rokytovité

Syn.: Hypnum loreum Hedw., Hylocomium loreum (Hedw.) Schimp.
Česká jména: roket řemenatý (Opiz 1852), kostrbatec (Svrček 1976)
Slovenská jména: kostrbatec (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Hylocomiaceae (Broth.) M. Fleisch. – rokytníkovité

Syn.: Hypnum squarrosum Hedw., Hylocomium squarrosum (Hedw.) Schimp., Rhytidiastrum squarrosum (Hedw.) Ignatov et Ignatova
Česká jména: roket kostrbatý (Opiz 1852), kostrbatec zelený (Svrček 1976)
Slovenská jména: kostrbatec strapatý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Hylocomiaceae (Broth.) M. Fleisch

Syn.: Hypnum rugosum Ehrh. ex Hedw.
Čeleď: Rhytidiacaea Broth. – čeřitkovité

Česká jména: trhutka sivá (Opiz 1852, Svrček 1976)
Slovenská jména: mrvka sivá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Ricciaceae Rchb. – trhutkovité