Adolf Oborny se narodil dne 17. června 1840 v Bošovicích (pravděpodobně), zemřel 28. dubna 1924 ve Znojmě. Moravský botanik, patří k prvním autorům, kteří vytvořili samostatnou květenu Moravy a rakouského Slezska.

Odo de Meung (Odo von Meung, Odo Magdunensis, Otto Meudonský) pocházel z Meungu na Loiře, žil v 11. století. Autor středověkého textu De viribus herbarum.

Filip (Philipp) Maximilian Opiz se narodil dne 5. 6. 1787 v Čáslavi, zemřel 20. 5. 1858 v Praze. Patřil k nejvýznamnějším českým botanikům 19. století.