Walafridus Strabus (Walahfrid Strabo, Walahfrid von Reichenau, Strabus von Fulda, Walafridus Strabo Fuldensis) se narodil asi v roce 808 v německém Švábsku, zemřel dne 18. srpna 849. Řeholník, autor didaktické básně o zahradnické činnosti a léčivých účincích rostlin.

Nathanael Wallich (Nathan Wolff) se narodil 28. ledna 1786 v Kodani, zemřel 28. dubna 1854 v Londýně. Dánský botanik.

Christian Ehrenfried von Weigel se narodil dne 24. 5. 1748 v Stralsundu, zemřel 8. 8. 1831 v Greifswaldu. Lékař, botanik, chemik.

Friedrich Martin Josef Welwitsch (Welwich, Velbitsch) se narodil dne 3. února 1806 v Maria Saal v Korutanech, zemřel 20. října 1872 v Londýně. Rakouský cestovatel a botanik.

Carl Ludwig (von) Willdenow se narodil dne 22. srpna 1765 v Berlíně, zemřel 10. července 1812 tamtéž. Německý botanik.

Heinrich Moritz Willkomm se narodil dne 29. června 1821 v hornosaském Herwigsdorfu, zemřel 26. srpna 1895 ve Stráži pod Ralskem. Německý botanik.

Christian Friedrich Heinrich Wimmer se narodil dne 30. října 1803 ve slezské Vratislavi, zemřel dne 12. března 1868 tamtéž. Významný slezský botanik 19. století, předchůdce R. Uechtritze.

Wilhelm Winkler se narodil v roce 1842, zemřel 1927. Slezský učitel, popularizátor botaniky, regionální botanik.

Caspar Wistar se narodil 13. 9. 1761 ve Philadelphii v Pennsylvánii, zemřel 22. 1. 1818. Americký lékař a anatom.

Joseph Woods se narodil 24. srpna 1776 ve Stoke Newington (dnes součást Londýna), zemřel 9. ledna 1864 v Lewes v Sussexu. Britský botanik a geolog.