Bohumil Bauše se narodil dne 17. 2. 1845 v Hradci Králové, zemřel 14. 11. 1924 v Praze. Byl to středoškolský pedagog, popularizátor přírodních věd, autor řady článků, publikací a překladů z oboru přírodních věd a v letech 1883 až 1896 také starosta Klubu přírodovědeckého v Praze.

August Bayer se narodil dne 6. března 1882 v Jičíně, zahynul 23. února 1942 v koncentračním táboře v Mauthausenu. Botanik, profesor dendrologie a lesnické fytopatologie na Vysoké škole zemědělské a lesnické v Brně, věnoval se především botanické morfologii a systematice, také významně propagoval potřebu ochrany přírody.

Günther Beck se narodil 25. srpna 1856 v Bratislavě jako syn státního zástupce Josefa Becka von Mannagetta. Zemřel v Praze 23. června 1931. Rakouský botanik.

Jan František Beckovský (Ioannes Franciscus Beczkowsky) se narodil dne 18. srpna 1658 v Německém Brodě (dnešní Havlíčkův Brod), zemřel 26. prosince 1725 v Praze. Byl to český kronikář, řeholník, v neposlední řadě pořizovatel nejstaršího českého dochovaného herbáře.

Bedřich Karel Eugen Všemír hrabě Berchtold z Uherčic (Friedrich von Berchtold) se narodil dne 25. října 1781 ve Stráži nad Nežárkou, zemřel 3. dubna 1876 v Buchlovicích. Byl praktickým lékařem s výrazným zájmem o botaniku a přírodní vědy obecně, filantrop.

Alexander Josef Bernard se narodil dne 22. ledna 1859 v Sobotce, zemřel 14. března 1912 v Táboře. Středoškolský profesor (c. k. gymnázium v Táboře), autor publikací a překladů z oblasti přírodních věd.

Basilius Besler žil v letech 1561 až 1629, byl norimberským lékárníkem a zahradníkem.

Jan Bezděk se narodil dne 16. května 1858 v Soběslavi, zemřel 9. března 1915 v Praze. Byl pedagogem, mykologem, botanikem, členem francouzské Mykologické společnosti.

Hieronymus Bock (pořečtěno Tragus) se narodil v roce 1498, zemřel 21. února 1554 v Hornbachu (Falc). Jako místo narození se uvádějí různá místa ve Falci nebo severním Bádensku. Německý lékař.

Herman Boerhaave se narodil dne 31. prosince 1668 ve Voorhout poblíž Leidenu, zemřel 23. září 1738 v Leidenu. Nizozemský lékař, botanik, chemik.

Václav Bojer se narodil dne 23. září 1795 v Řesanicích u Kasejovic (okres Plzeň-jih), zemřel 6. června 1856 v Port Louis na ostrově Mauricius. Byl to český zahradník, cestovatel a jeden z prvních evropských přírodovědců prozkoumávajících flóru i faunu Madagaskaru, významně působil i na Mauriciu.

Aimé Jacques Alexandre Bonpland se narodil dne 29. srpna 1773 ve francouzském La Rochelle, zemřel 11. května 1858 v Argentině. Francouzský cestovatel, přírodovědec, botanik.

Michał Piotr Boym se narodil v roce 1612 nebo 1614 ve Lvově, zemřel dne 22. srpna 1659 v jihočínské provincii Kuang-si. Byl to polský jezuita, misionář v Číně, ale i přírodopisec. Traduje se o něm, že patří k prvním Evropanům, kteří přispěli k poznání květeny Číny.

Pierre Marie Auguste Broussonet se narodil dne 28. 2. 1761 v Montpellier, zemřel 17. 1. 1807 v Montpellier. Francouzský lékař a botanik.

Robert Brown se narodil 21. prosince 1773 v Montrose ve Skotsku, zemřel 10. června 1858 v Londýně. Britský botanik.