Zámek Lešná, nacházející se 5 km severovýchodně od Zlína, byl postaven v letech 1887–93. Nechal jej vystavět hrabě František Seilern. Projekt zámku zpracoval vídeňský architekt Johann Mick, jehož návrh upravil Viktor Siedek, který po jeho smrti v roce 1890 převzal stavební práce. Johann Mick je také autorem první parkové úpravy okolí zámku z února 1890. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století byl lešenský areál se zámkem, přilehlými budovami, parkem a oborou dotvořen do podoby jedinečného architektonického a přírodního celku. Nejdůležitější období rozvoje tohoto celku je spojeno s hrabětem Josefem Karlem Seilernem (1883–1939), ornitologem a cestovatelem, který vybudoval přírodovědné muzeum a v okolí zámku zřídil soukromou zoologickou zahradu. Rozvoj zámeckého areálu zastavila smrt hraběte, válka a konec přineslo zestátnění majetku Seilernů v roce 1945. V roce 1948 byla otevřena pro veřejnost zoologická zahrada nesoucí jméno ZOO Zlín.

Mít botanickou zahradu bylo velkým snem plzeňských obyvatel už od počátku 19. století. Již v této době bylo několik pokusů o založení botanické zahrady, ale do dnešní doby se nedochovalo téměř nic.