Nejstarší park uprostřed bavorské metropole Mnichova navazuje na rezidenci kurfiřtů, později bavorských králů. Byl založen v letech 1613–17 za kurfiřta Maxmiliana I. v renesančním italském slohu, původně až za hradbami města. Dnes je zachován ve víceméně barokní podobě.

Mnichovský zámecký park Nymphenburg s rozlohou 180 hektarů (s přilehlými plochami 229 ha) se měnil podle dobových mód a trendů.

V centrální části Nepálu se nachází Káthmándská kotlina, nejstarší osídlená oblast v Nepálu. Je od nepaměti hlavním náboženským a kulturním centrem země. Sestává z území tří měst, dříve městských států – Káthmándú, Pátanu a Bhaktapuru. Údolí Káthmándú bylo v roce 1979 zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO; zahrnuje sedm skupin památek, které představují vrchol nepálského umění. Jednou z oněch památkových skupin je i Pašupatináth, nejsvětější místo hinduistů na posvátné řece Bágmatí.

Paleis Het Loo je zámek s rozsáhlými zámeckými zahradami a parkem, který se nachází na severozápadním okraji města Apeldoorn v Nizozemsku.

Holandské městečko Boskoop leží východně od Leidenu. Je to místo se snad největší koncentrací zahradních školek specializovaných na dřeviny a trvalky. Pěstovaný sortiment je velice různorodý, v několika školkách se s ním můžeme seznámit na výstavních plochách.

Botanická zahrada ve Wageningenu je poněkud záhadná instituce. Na některých webových stránkách existuje, na jiných se dovíte, že ve městě jsou pouze dvě arboreta. Je tomu tak proto, že v době výstavby centrálních holandských herbářů na určitou dobu zahrada de facto přestala existovat. Skleníky zahrady jsou vymrzlé a nepoužívané a poněkud zpustlo i arboretum, které bylo součástí zahrady. Proti stavbě herbářů se vedla diskuse, ale nakonec o jejich výstavbě bylo rozhodnuto, ustoupila část zahrady se stoletými stromy a některé herbáře z jiných pracovišť v Holandsku budou přestěhovány do Wageningen. Protože hrubá stavba již byla dokončena, přistoupilo se nyní i k rekonstrukci arboreta – obnově cest a travních ploch. Takže lze doufat, že zahradu čeká lepší budoucnost.

Původně šlechtické venkovské sídlo ze 16. století bylo obklopeno pravidelnou francouzskou zahradou, která byla v roce 1830 přeměněna na anglický park. Později byl park zpřístupněn veřejnosti. Jako pozůstatek II. světové války jsou v parku německé bunkry.

Největší botanickou zahradu Nizozemska najdete ve městě Haren, které je vlastně předměstím severonizozemského Groningenu (pozor, i v Německu – asi 100 km od nizozemského Harenu – leží město stejného jména). Park založil lékárník Henricus Munting v roce 1626, z původní zahrady se však nic nezachovalo, nejstarší introdukované dřeviny jsou mladší než 100 let. Zahrada se dnes rozkládá na ploše 21 hektarů.

Botanická zahrada v nizozemském městě Leidenu je úzce svázaná s místní univerzitou. Ta byla založena již roku 1575 a je nejstarší v protestantské části země. Univerzitu nechal založit Vilém Oranžský jako odměnu za to, že město vydrželo roční obléhání španělskými vojsky. Měšťané tehdy dostali za odměnu na výběr ze dvou možností – buď osvobození od daní, anebo založení univerzity.

K povinným zastávkám při návštěvě jarního Nizozemska bezesporu patří i návštěva květinových zahrad Keukenhof, které leží asi na půli cestě mezi Amsterdamem a Rotterdamem. V exponovaném období sem přijíždějí desítky autobusů a místy na chodníčcích ani na promenádách takřka není k hnutí.

Arboretum a zahrady Trompenburg leží na východním okraji Rotterdamu, ve čtvrti Kralingen, nedaleko dálnice A16. Z dálnice je snadno k dosažení, jen se musíme držet ve vnějších pruzích dálnice, které jsou od vnitřních tranzitních pruhů odděleny svodidly a v místě, kde je třeba odbočit, není možné mezi pruhy přejíždět.

Botanická zahrada univerzity v Utrechtu leží v univerzitním kampusu nedaleko křižovatky dálnic A28 a A27. Pokud jedete autem, držte se směru na Univerzitní nemocnici a poté zahradu snadno naleznete. Není však značená orientačními tabulemi.

Květena Nového Zélandu je dosti bohatá a rozhodně velmi zajímavá. Geografická izolovanost této oblasti od zbytku světa je příčinou zdejšího vysokého stupně endemismu. Uvádí se, že na Novém Zélandu se vyskytuje zhruba 2400 taxonů původních cévnatých rostlin, přičemž endemických je až 80 procent z nich.

Asi 45 km od centra hlavního města Ománu se už 10 let buduje velmi rozsáhlá botanická zahrada. Jako její základní kámen lze považovat královský výnos sultána Kábuse, který jí do vínku vložil nejen úkol aktivní péče o ománskou květenu, ale také – typicky ománsky velkorysých – 423 hektarů pozemků. Za 10 let existence sice zahrada ještě nefunguje pro veřejnost, ale zejména v odborných kruzích je její aktivita nepřehlédnutelná.

Přírodní park El Parque Natural Metropolitano je jediný svého druhu v celé Střední Americe. Chrání přírodní oblast tropického lesa uvnitř panamského hlavního města Ciudad de Panamá. Park se rozkládá na ploše 232 hektarů, na kopci severně od centra mezi frekventovanými silnicemi La Amistad a Ascanio Villalaz a řekou Corundú. Přímo parkem vede silnice Via Juan Pablo II. El Parque Natural Metropolitano je zařazen do národního systému chráněných území Panamy (SINAP).