Historie palermské botanické zahrady je vskutku úctyhodná. V roce 1779, kdy ještě na Sicílii vládli neapolští králové, byla na palermské univerzitě (Accademia dei Regi Studi) zřízena katedra botaniky a medicíny. Tato katedra dostala do vínku i pozemek, kde bylo možné pěstovat rozličné rostliny. Během následujících sedmi let se ukázalo, že přidělené plocha nestačí, takže v roce 1786 zahrada získala nové pozemky na místě, kde se předtím konaly exekuce svaté inkvizice.

Severotoskánská lesní botanická zahrada Abetone se nachází v horní části údolí řeky Sestaione, v oblasti zvané Acqua Bona (provincie Pistoia), v blízkosti přírodní rezervace Campolino, v nadmořské výšce od 1280 do 1308 m. Zaujímá plochu 14000 m2. Je dostupná autem ze silnice, která odbočuje ze silnice 20 mezi městy Pian di Novello a Fontana Vaccaia (mapa).

Villa byla postavena v 11. století jako šlechtické sídlo rodiny Acconciajoco. Později tu rodina Fusco začala budovat renesanční zahrady.

Městečko Ravello (v jihoitalské Kampánii) se tyčí na vápencové skále 330 m nad mořem v údolí, ve kterém byl roku 1710 poprvé v Itálii zaznamenán výskyt kapradiny Woodwardia radicans. Dnes se zde nachází chráněné území Riserva statale valle delle Ferriere, které slouží k její ochraně. Městečko Ravello bylo založeno ve 4. století. V minulosti bylo součástí městského státu Amalfi a krátce bylo i samostatným městským státem.

V těsném sousedství se středoitalským městečkem Tivoli se nachází Villa Adriana – jedná se o rozsáhlý komplex zřícenin někdejšího letního sídla císaře Hadriána (76–138 n. l.).

Městečko Tivoli leží na úpatí Sabinských hor nedaleko Říma. Turistickou atrakcí je zdejší terasová zahrada u honosné renesanční vily – Casina, Villa d’Este.

Významná barokní zahrada leží ve vesnici Valsanzibio v chráněné oblasti Colli Euganei, v kraji vína, lesů, zaoblených sopečných vrchů i opukových strání v severní Itálii, jen pár kilometrů od Padovy.

Město Verbania se nachází na západním břehu jezera Lago Maggiore, vzniklo spojením dvou zde již existujících městeček. V jeho blízkosti se nachází Villa Taranto se svou velmi zajímavou botanickou zahradou. Vedle Isola Bella a Isola Madre je tedy další významnou zahradou na březích tohoto italsko-švýcarského jezera.

Na severním okraji nejjižnějšího izraelského města Eilat, při vstupu z pouštní oblasti Arava, se rozkládá malá botanická zahrada. Je vystavěna na kamenných terasách ve starověkém biblickém stylu a osázena asi tisícovkou taxonů ovocných a okrasných stromů, keřů, bylin a užitkových rostlin z celého světa.

Terasy Bahá’í Faith, také známé jako Visuté zahrady v Haifě, jsou terasové zahrady kolem bahá’istické svatyně na hoře Karmel v přístavním městě Haifa v Izraeli. Bahá’istická svatyně a zahrady (הגנים הבהאים ומקדש הבאב) jsou jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v Haifě a v roce 2008 byly tyto památky zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Olivová hora (také Olivetská hora) nebo Olivový vrch ve východní části Jeruzaléma je nejznámější lokalita spojovaná s olivovníkem (Olea europaea), důležitou plodinou provázející civilizace kolem Středozemního moře. Svahy hory kdysi pokrývaly olivové háje. Na Olivové hoře jsou místa mnohokrát zmiňovaná v Bibli, která jsou posvátná především pro židy a křesťany, některá jsou významná i pro islám.

Areál muzea Kubota Ičiku (Kubota Itchiku bijutsukan, Kubota Itchiku Art Museum) se nachází nedaleko jezera Kavaguči pod horou Fudži. Jedná se o naprosto neobvyklou zahradu, ve které se mísí zcela ultra moderní prvky s tradičním pojetím japonské zahrady ve velice zajímavé harmonii.

Tento chrám s překrásnou zahradou kolem velkého rybníka naleznete jen několik stovek metrů severněji od daleko známějšího velkého chrámového komplexu Nanzen-dži v Kjótu.

Chrám Čišaku-in v Kjótu vznikl na místě ještě staršího chrámového komplexu ze 14. století, který byl zhruba po dvou stovkách let zbourán, což je však v Japonsku věc zcela běžná.

Jedná se o zahradu, která bývala součástí vily císaře Sagy již v 9. století. Po smrti císaře zde byl zbudován chrám Šingon buddhismu. Do současnosti se však nedochoval žádný z původních objektů.