Přírodní rezervace Ryžovna (okres Karlovy Vary) se nachází nedaleko vrcholu Nad Ryžovnou (1054 m n. m.), což je jeden z nemnoha vrcholů, které v Krušných horách přesahují nadmořskou výšku tisíc metrů. Nazývat však podobné výškové body vrcholy je poněkud zavádějící; nalézáme se v evropsky významné lokalitě Krušnohorské plató a jak už název napovídá, jde o parovinu a ony vrcholy se většinou smrskávají na jakési málo nápadné vyvýšeniny. Bezpochyby to platí o Ryžovně, onom vrcholu majícím vzhled nízkého horského hřebenu. Přírodní rezervací byl vyhlášen i s okolím v roce 1996 k ochraně geologických jevů a horských společenstev. Jeho výměra činí 20 hektarů.
Ryžovna
Nejnápadnějším geologickým jevem, najdeme ho v bývalém lomu, jsou pěkné ukázky sloupcovité odlučnosti, jako pozůstatek třetihorních sopečných výlevů bazických hornin. V samotném lomu i v jeho okolí lze nalézt řadu zajímavých rostlin, z běžných druhů je tu např. rdesno hadí kořen (Bistorta major), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), vřes obecný (Calluna vulgaris), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), smilku tuhou (Nardus stricta), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), silenku dvoudomou (Silene dioica), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), brusinku (Vaccinium vitis-idaea), vlochyni (Vaccinium uliginosum), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) včetně bělokvětých jedinců.
Ryžovna
Dále tu najdeme světlík tuhý i lékařský (Euphrasia stricta, E. rostkoviana), protěž lesní (Gnaphalium sylvaticum), čertkus luční (Succisa pratensis), plavuň vidlačku (Lycopodium clavatum), zplanělý jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum), v samotném lomu vrbovku úzkolistou (Epilobium angustifolium) a zavlečený vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus). Ze vzácnějších druhů zde roste prha arnika (Arnica montana), vratička měsíční (Botrychium lunaria), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) nebo běloprstka bělavá (Pseudorchis albida).
Ryžovna
Zvláště cenná je horská bučina na severním svahu s nízkými, mnohokmennými buky (Fagus sylvatica). Najdeme v ní věsenku nachovou (Prenanthes purpurea), netýkavku nedůtklivou (Impatiens noli-tangere), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva), žluťuchu orlíčkolistou (Thalictrum aquilegiifolium), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius).
Ryžovna
Na dolním okraji lesa se nalézají cenné mokřady a prameniště s řadou charakteristických druhů. Roste zde např. škarda bahenní (Crepis paludosa), mochna bahenní (Potentilla palustris), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), violka bahenní (Viola palustris), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), podbělice alpská (Homogyne alpina), ostřice ježatá (Carex echinata), sítina cibulkatá (Juncus bulbosus), ptačinec mokřadní (Stellaria alsine), snadno zaměnitelný za zdrojovky, rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), kropenáč vytrvalý (Swertia perennis). Nechybí ani zástupci vstavačovitých, přesněji prstnatec májový a Fuchsův (Dactylorhiza majalis, D. fuchsii). Na vřesovištích rostou další zajímavé druhy, jako je hojná plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), dále všivec lesní (Pedicularis sylvatica) nebo vranec jedlový (Huperzia selago), ve stružkách pak zdrojovka potoční (Montia halii).
Ryžovna
Fotografoval Jiří Cibulka, dne 11. 8. 2014.