Syn.: Penaea sarcocolla L., Sarcocolla minor DC., Sarcocolla squamosa Endl., Sarcocolla tetragona Salter
Čeleď: Penaeaceae Guillemin
Saltera sarcocolla
Rozšíření: Nevelký areál se rozprostírá v Jihoafrické republice na jihozápadě provincie Western Cape. Zahrnuje území od Kapského poloostrova přibližně po Střelkový mys. Monotypický rod, endemit květenné říše Capensis.
Ekologie: Stanovištěm jsou křovinaté porosty formace fynbos na živinami chudých pískovcích, na svazích i na plošinách. Provází oblasti s chladnějším a vlhčím klimatem. Květy jsou opylovány ptáky.
Saltera sarcocolla
Popis: Podivný, velmi chudě větvený stálezelený keř s dlouhými, prutovitými, jen pod vrcholem olistěnými větvemi, dorůstající výšky 1–1,5 m. Listy jsou vstřícné, křižmostojné, střechovitě uspořádané, kožovité, oválné, asi 1 cm dlouhé, tmavozelené, celokrajné, špičaté nebo až skoro zaokrouhlené. Čtyřčetné květy vyrůstají jednotlivě v paždí žlutavých, lepkavých, žláznatě chlupatých a na okraji drobně třásnitých listenů na koncích větví; okvětí je řepicovité, lehce souměrné, 2–3(–4) cm dlouhé, růžové až purpurové, okvětní trubka a střed květu je světlejší; tyčinky jsou 4, vyniklé z okvětní trubky; gyneceum tvoří 4 srostlé plodolisty se svrchním semeníkem, rýhovanou čnělkou a hlavatou bliznou. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: V současnosti se zdá, že populace tohoto druhu jsou stabilní, v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2012) je proto hodnocen jako vyžadující pozornost (LC – least concern).
Saltera sarcocollaSaltera sarcocolla
Saltera sarcocolla
Saltera sarcocolla
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 13. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof).