Syn.: Hydnum imbricatum L., Fungus imbricatus (L.) Paulet, Hydnum adpressum Lloyd, Hydnum aspratum Berk., Hydnum badium Pers., Hydnum infundibulum Sw., Phaeodon aspratus (Berk.) Henn., Phaeodon imbricatus (L.) J. Schröt., Sarcodon aspratus (Berk.) S. Ito, Bankera infundibulum (Sw.) Pouzar
Čeleď: Bankeraceae Donk – bělozubovité
Sarcodon imbricatus

Sarcodon imbricatus

Rozšíření a ekologie: Plodnice se objevují od srpna do listopadu. Rozšířený v jehličnatých, listnatých i smíšených lesích severní polokoule. Jedná se o ektomykorhizní houbu a její výskyt je tedy vázán na stromy jako borovice, jedle, smrk, buk či bříza.
Popis: Jedná se o kloboukatou houbu (třída Basidiomycetes), klobouk o průměru 8–25 cm, v mládí mívá podvinutý okraj. Zejména u starších plodnic je střed klobouku nálevkovitý, horní strana klobouku hnědá s tmavšími, výraznými a odstávajícími šupinami. Hymenofor na spodní straně klobouku otnitý, šedobíle zbarvený. Ostny lámavé a husté, směrem ke třeni se zkracují, na třeň nepřecházejí. Dužina je bělavé či šedé barvy, s celkem příjemnou vůní. Výtrusný prach hnědý. Třeň je hladký válcovitý, zbarvený stejně jako hymenofor.
Využití: Mladší plodnice jsou jedlé, starší tuhé a kožovité. Větší oblibě se tato houba těší v Japonsku, kde je nazývána koh-také (kožená houba).
Sarcodon imbricatus
Sarcodon imbricatus
Fotografováno dne 12. 10. 2008 (vzrostlý smrkový les, Růžďka, asi 500 m n. m.).