Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité
Scabiosa africana
Rozšíření: Druh má velmi malý areál, roste jen na Kapském poloostrově jižně od Kapského Města v Jihoafrické republice.
Ekologie: Stanovištěm jsou vlhké svahy na kyselých, živinami velmi chudých pískovcích, v území s bohatými zimními srážkami, kde však prakticky nemrzne, a výraznou periodou letního sucha. Roste především na chráněných místech v křovinaté vegetaci formace fynbos, lokality leží v rozpětí nadmořských výšek 250–700 m.
Scabiosa africana
Popis: Vytrvalá bylina až polokeřík vysoký 0,4–1 m; stonky na bázi dřevnatějí. Listy jsou soustředěny na bázi stonků, jsou vstřícné, obkopinaté, až 16 cm dlouhé a 5 cm široké, sametově chlupaté, na okraji zubaté, někdy i s hlubšími zářezy. Květonosná lodyha má vstřícné postranní větve s koncovými strbouly; strbouly mají asi 5 cm v průměru a jsou podepřeny souborem zelených zákrovních listenů; květy jsou oboupohlavné, lehce souměrné; kalich je přeměněn na 5 osinek přibližně zdéli koruny; koruna je 5četná, světle fialová, s nálevkovitou, uvnitř chlupatou korunní trubkou, která je delší než podlouhlé cípy; tyčinky jsou 4, vyniklé z květu; semeník je spodní, čnělka nese hlavatou bliznu. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Druh má sice velmi malý areál, přibližně 50 km na délku, ale nachází se v něm dostatečné množství životaschopných populací. V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) je zařazen do kategorie taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Kromě tohoto druhu se v květenné říši Capensis vyskytují ještě 2 další druhy hlaváčů. Na pobřežních píscích roste Scabiosa incisa se všemi listy lyrovitě peřenodílnými, na skalnatých stanovištích pak taxon, ztotožňovaný s evropským, i u nás rostoucím druhem Scabiosa columbaria; totožnost rostlin z jihoafrických populací s rostlinami z jiných částí rozsáhlého areálu však není nesporná.
Scabiosa africana
Scabiosa africana
Scabiosa africana
Fotografováno dne 26. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Table Mountain National park, Nordhoek Bay).