I ve vzdálených zemích se občas našinec potká s rostlinami, které jsou mu ze střední Evropy docela blízké. Místní literatura je přímo ztotožňuje s evropským druhem, ale přece jen zde vrtá hlavou myšlenka, jestli rostliny jsou skutečně totožné s tím, co roste za humny.

K takovým případům patří i hlaváč fialový (Scabiosa columbaria). Detailističtí evropští badatelé rozlišují v rámci tohoto druhu více taxonů na poddruhové i druhové úrovni, ale v horách vzdálené Etiopie rostou rostliny, u nichž podle dostupné literatury nelze dospět k jinému názoru, než že jde o taxon známý ze střední a západní Evropy.
Zdá se ale, že rostliny nejsou s těmi středoevropskými totožné, vede k tomu i srovnání pořízených fotografií. Vkrádá se tedy myšlenka, že kdyby tyto rostliny nepocházely z Etiopie, ale dejme tomu např. z Bulharska, už by dávno měly svoje jméno…

Nafocené obrázky pocházejí ze západní části národního parku Simien Mountains z nadmořské výšky 3200–3300 m; hlaváč zde rostl jako součást trávníků v okolí horní hranice lesa.
Scabiosa columbaria
Scabiosa columbaria
Scabiosa columbaria
Scabiosa columbaria
Scabiosa columbaria
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 28. a 29. 10. 2013 (Etiopie, Simien Mountains, okolí tábořiště Sankaber).