Syn.: Bambusa glaucifolia Rupr.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Schizostachyum glaucifolium
Rozšíření: Tento druh je původní v jižním, jihozápadním až centrálním Pacifiku, v oblasti od Markéz po Tahiti, na Americké Samoi a Fidži. Zdomácněl na Havaji, kam byl přivezen prvními polynéskými osadníky spolu s větším druhem Bambusa vulgaris (pro oba používají Havajci místní jméno „ohe“).
Ekologie: Roste v zastíněných místech podél potoků a ve vlhkých údolích, v nadmořských výškách od 60 do 275 m. Tvoří husté houštiny nebo až malé háje, rychle roste. Kvete zhruba jednou za 30 let, po odkvětu rostlina odumírá.
Schizostachyum glaucifoliumSchizostachyum glaucifolium
Popis: Velký, rozvětvený bambus, stébla jsou přímá, dřevnatějící, 9–12 m vysoká, na bázi o průměru až 6 cm. Stébla mají dlouhá internodia a tenké stěny, z kolének stébel vyrůstají tenké větévky nesoucí listy. Listová pochva je 10 cm široká, lysá; jazýčky jsou krátké, pevné, řídce brvité, řapík asi 0,5 cm dlouhý; čepele jsou podlouhlé, na vrcholu zúžené v tenkou špičku, krátce se zužující na bázi, až 30 cm dlouhé a 3,5 cm široké, střední žebro je bělavé a na rubu poněkud vyniklé, líc je většinou lysý, okraje jsou hladké nebo drsné. Květenství vyrůstá z kolének stébel, je klasnaté nebo latnaté, 30–40 cm dlouhé, klásky jsou světle hnědé nebo žluté, vřetenovité až válcovité, 1květé, asi 1 cm dlouhé, seskupené po 2–3, plevy 3, blanité, široce vejčité až vejčité s brvitými okraji, 2–6 mm dlouhé, vícežilné, plucha je 7–8 mm dlouhá, vícežilná, podobná jako pleva. Plodem jsou obilky.
Využití: Havajci vyráběli z vyzrálých stébel nádoby na vodu, tradiční hudební nástroje, trubičky k rozdělávání ohně, korýtka k rozvodu vody při pěstování rostlin, rybářské pruty, používali je při barvení a vzorování látek, k výrobě nábytku a dalších domácích potřeb. Dlouhá stébla používali na rybářské pruty a jako krokve při stavbě domů. Rozštípnutím stébla vyráběli tradiční nože „pahi“ na odříznutí pupeční šňůry novorozenců. Dnes se druh vysazuje jako dekorativní rostlina ve velkých zahradách a k zabránění eroze půdy.
Schizostachyum glaucifolium
Schizostachyum glaucifolium
Fotografováno dne 15. 5. 2013 (USA, Havajské ostrovy, Oahu, Lyon Arboretum).