Georg August Schweinfurth se narodil dne 29. prosince 1836 v Rize, zemřel dne 19. září 1925 v Berlíně. Byl to německý botanik, paleontolog, etnograf a cestovatel, zasloužil se především o floristické poznání tropické východní Afriky a Arabského poloostrova.

V letech 1856–62 studoval na univerzitách v Heidelbergu, Mnichově a Berlíně. Už v roce 1864 odjel do Egypta a východního Súdánu, kde se věnoval botanickému průzkumu, zejména na pobřeží Rudého moře. Tato jeho cesta byla úspěšná, proto byl v roce 1868 vyslán berlínskou akademií k průzkumu oblasti Bahr al-Ghazál, která leží na území dnešního Jižního Súdánu. Vyrazil z Chartúmu s karavanou koptského obchodníka se slonovinou, oblast Bahr al-Ghazál následně procestoval a zmapoval. Poté s jinou karavanou odcestoval do rozvodí Nilu a Konga, v roce 1870 dorazil až k řece Uele na území Mangbetů, kmene známého kanibalskými praktikami. Setkal se zřejmě jako první novodobý Evropan i s pygmeji z konžského kmene Akka, vykonal zde náležitý průzkum přírodovědný, ale i etnografický. V roce 1871 se mu podařilo proniknout i do tehdy zcela neprozkoumaného území Dár Fertít (dnešní Dárfúr). Do Chartúmu se vrátil v červenci 1871, své poznatky z cesty popsal v knize Im Herzen von Afrika (Leipzig 1874). Už v roce 1873 se však vydal na další významnou objevitelskou expedici, tentokráte s Friedrichem Gerhardem Rohlfsem do Libyjské pouště, později pak ještě vyrazil do Etiopie a na Sokotru, v roce 1888 rovněž do Jemenu.
Jeho sběry přírodnin i poznatky etnografické jsou vysoce ceněny dodneška. Z publikovaných odborných prací Schweinfurthových jmenujme například Beitrag zur Flora Aethiopiens (1867), Sur la flore des anciens jardins arabes d’Ėgypte (1888), Vegetationstypen aus der Kolonie Eritrea (1905), Arabische Pflanzennamen aus Aegypten, Algerien und Jemen (1912).

V botanických citacích se používá zkratka jeho jména SCHWEINF., v databázi IPNI je uveden v 729 záznamech. Popsal například druhy Aloe steudneri, Dorstenia foetida, Euphorbia ammak, Grewia erythraea, Subularia monticola aj.
Na jeho památku byl pojmenován rod Schweinfurthia (Plantaginaceae), řada rostlin jej připomíná i svým jménem druhovým (např. Grewia schweinfurthii, Lycium schweinfurthii, Pavonia schweinfurthii).
Im Herzen von Afrika