Syn.: Secale montanum Guss., Triticum strictum C. Presl
Čeleď: Poaceae Barhart – lipnicovité
Secale strictum
Rozšíření: Na evropské straně Středozemí roste ve Španělsku, v Itálii (na jihu poloostrova a na Sicílii, dále v jižní části Balkánu v Řecku, Albánii, Makedonii a Bulharsku, možná i v dalších státech bývalé Jugoslávie. V Africe se vyskytuje v horách v Libyi. Dosti široce je tento druh rozšířen i v Asii, kde roste od Izraele a Jordánska přes Turecko až do Íránu. Balkánské a asijské populace bývají občas hodnoceny jako samostatné poddruhy nebo dokonce druhy, totéž platí o dalších středoasijských příbuzných typech.
Ekologie: Roste jako podrost v mediteránních horských lesích nebo také na otevřených stanovištích. Na Etně patří místy k dominantám nelesní vegetace na mladších lávách nebo i na nezpevněném sopečném materiálu; tvoří typické společenstvo s polokulovitými pichlavými keříky kozince Astragalus siculus. Lokality leží v nadmořské výšce 600–1700(–2000) m.
Secale strictum
Popis: Vytrvalá hustě trsnatá tráva vysoká 30–80(–120) cm; stébla jsou přímá. Listy jsou čárkovité, ploché nebo nadvinuté, 4–7 mm široké, šedozelené, chlupaté; jazýček je uťatý, 1–1,5 mm dlouhý. Květenství je zploštěle válcovitý, dvouřadý klas 7–15 cm dlouhý, jeho vřeteno je lámavé, mezi klásky brvité; klásky jsou dvoukvěté; plevy jsou téměř stejné, 6–7 mm dlouhé, na kýlu drsné, na vrcholu zašpičatělé nebo kratičce osinaté; pluchy jsou 8–13 mm dlouhé, prodloužené do 7–25 mm dlouhé osiny. Obilky jsou nahé, válcovité, asi 5 mm dlouhé.
Využití: Obilky jsou jedlé, ale většímu využití brání lámavost vřetene klásků, které se rozpadají v průběhu dozrávání.
Secale strictum
Secale strictum
Secale strictum
Secale strictum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 26. 9. 2016 (Itálie, Sicílie, svahy Etny nad městečkem Nicolosi).