Syn.: Selago fruticulosa Rolfe, Selago triquetra auct.
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Selago fruticosa
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, roste pouze v provincii Western Cape. Uváděný výskyt mimo hranice květenné říše Capensis se zřejmě vztahuje k jiným podobným druhům.
Ekologie: Provází křovinaté kamenité svahy na pískovcích, v území se zimními srážkami a letním suchem. Lokality vystupují do nadmořské výšky asi 600 m.
Selago fruticosa
Popis: Nízký, bohatě větvený keřík dorůstající výšky 15–45 cm; větve prutovité, postranní krátké, početné. Listy jsou střídavé, přisedlé, čárkovité nebo podlouhlé, 6–10 mm dlouhé, většinou šedě chlupaté; svazečky drobnějších listů v paždí listů regulérních chybějí. Květenství je hustá koncová lata, v obrysu kulatá nebo eliptická; květy jsou 5četné; kalich je trubkovitý, 4–5 mm dlouhý, víceméně pravidelný, rozeklaný zhruba do poloviny, kališní cípy jsou téměř totožné; koruna je nevýrazně souměrná, asi 8 mm dlouhá, bílá, bez žluté kresby, korunní trubka je přímá, cípy jsou podlouhlé; tyčinky jsou 4, dvoumocné, delší poněkud vyčnívají z korunní trubky; semeník je dvoupouzdrý, v každém pouzdře se tvoří jedné vajíčko. Plody jsou 2 tvrdky; plodenství je i za zralosti kompaktní.
Poznámka: Rod Selago patří k velmi typickým a bohatě rozrůzněným rodům africké květeny. Řadí se do něj asi 190 druhů, převážná většina z nich roste v Jihoafrické republice v provinciích Western a Eastern Cape, daleko méně jich najdeme v Botswaně, Namibii nebo dále na sever. Jeden endemický druh se vyskytuje rovněž na Madagaskaru.
Selago fruticosa
Selago fruticosa
Selago fruticosa
Fotografováno dne 24. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Darling, Darling Renosterveld Reserve).