Syn.: Ruscus androgynus L., Danaë androgyna (L.) W. et B.
Čeleď: Asparagaceae Juss. – chřestovité; Ruscaceae Spreng. – listnatcovité
Semele androgyna
Rozšíření: Endemit ostrovů Makaronésie, vyskytuje se na Madeiře a na Kanárských ostrovech.
Ekologie: Roste ve vavřínových lesích, v lesních lemech i na okrajích cest.
Popis: Stálezelený dvoudomý keř, popínavý, hlavní výhon až 10 m dlouhý, listy velmi drobné, jen blanité, sotva 8 mm dlouhé. Nápadná jsou listům podobná fylokladia, což jsou vlastně listovitě rozšířené větévky – ta jsou kožovitá, vejčitá až kopinatá, až 12 cm dlouhá a 5 cm široká. Krémové květy vyrůstají po 2–6 na okrajích fylokladií. Kvete od listopadu do června. Plodem je kulovitá červená bobule.
Využití: Jedná se o dosti dekorativní rostlinu, která se využívá k řezu i do květinových vazeb. Druh je používán také v místní tradiční medicíně.
Poznámka: Rostliny z vavřínových lesů na Gran Canaria jsou některými autory řazeny k samostatnému druhu Semele gayae. Jeho květy i plody vyrůstají na střední žilce fylokladií. Tento znak je však v populaci často dosti nezřetelný.
Semele androgynaSemele androgyna
Semele androgynaSemele androgyna
Semele androgyna
Fotografováno ve dnech 2. 7. 2005 (Portugalsko, Madeira, Rabaçal) a 12. 6. 2006 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Los Tiles de Moya).