SEMENNÉ ROSTLINY

buňky
Podobný obraz viděl roku 1665 anglický fyzik Robert Hooke svým mikroskopem, když se díval na tenký žiletkový řez z korkové zátky. Komůrky nazval „the cells“ – buňky. Mikrofotografie, prim. zv. 200×.

Buňka dřeně plodu pámelníku
Buňka dřeně rajčete
Buňky dřeně plodu pámelníku (Symphoricarpos albus) a rajčete (Solanum lycopersicum). V nebarvených nativních preparátech jsou dobře patrná i jádra s jadérky. Mikrofotografie, prim. zv. 400×.

buňky suknice cibule
V negativním barvení jsou dobře patrné buňky suknice cibule (Allium sp.) s tlustými buněčnými stěnami. Mikrofotografie, prim. zv. 400×.

Buňky cibule s jádry obarvenými inkoustem
V buňkách cibule byla v tomto nativním preparátu buněčná jádra obarvena obyčejným modrým inkoustem. Mikrofotografie, prim. zv. 400×. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).

Jádro s jadérkem
Jádro s jadérkem
Jádro s jadérkem (na druhém obrázku obarvené modrým inkoustem) v nativním preparátu buňky cibule. Mikrofotografie, prim. zv. 1000×.

DNA
Krátký vláknitý úsek molekuly jaderné DNA (šipky) v elektronovém mikroskopu. Elektronogram, prim. zv. 65 000×.

List ostřice
Část jádra (N), mitochondrie (M), chloroplast (P) a ribosomy (R) v buňce listu ostřice (Carex sp.). Elektronogram, prim. zv. 40 000×.

List ostřice
Chloroplast (P), mitochondrie (M), peroxisom (Pe) s krystalem katalázy a ribosomy (R) v cytoplazmě buňky listu ostřice. Elektronogram, prim. zv. 50 000×.

Lamelovité thylakoidy (T) a tmavá zrnitá grana (G) v plastidu
Lamelovité thylakoidy (T) a tmavá zrnitá grana (G) v plastidu. Elektronogram, prim. zv. 60 000×.

Tubuly a cisterny endoplazmatického retikula
Tubuly a cisterny endoplazmatického retikula v negativním barvení. Elektronogram, prim. zv. 60000×.

Svazky cytoskeletálních mikrotubulů
Svazky cytoskeletálních mikrotubulů v negativním barvení. Elektronogram, prim. zv. 60 000×.

Buňky cibule s krystaly šťavelanu vápenatého
Buňky ze svrchní suknice cibule obsahují krystaly šťavelanu vápenatého. Mikrofotografie, prim. zv. 200×.