SEMENNÉ ROSTLINY

Povrch smrkové větvičky
Povrch smrkové větvičky
Povrch smrkové větvičky (Picea abies).

Mikroreliéfy buněk povrchů listů
Mikroreliéfy buněk povrchů listů
Mikroreliéfy buněk povrchů listů
Mikroreliéfy buněk povrchů listů různých rostlin, zhotovené Wolfovou metodou. Mikrofotografie, prim. zv. 100–200×. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).

Mikroreliéf spodní plochy listu břečťanu
Mikroreliéf spodní plochy listu břečťanu
Mikroreliéf spodní plochy listu břečťanu (Hedera helix) s patrnými dýchacími průduchy. Mikrofotografie, prim. zv. 100× a 400×.

Tradescantia
Tradescantia
Tradescantia
Mikroreliéf svrchní (foto nahoře) a spodní strany (uprostřed) listu poděnky (Tradescantia sp.). Průduchy jsou tvořeny dvěma svěracími a několika vedlejšími buňkami (spodní foto). Mikrofotografie, prim. zv. 100–400×. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).

Mikroreliéf listu rákosu
Mikroreliéf listu kukuřice
Mikroreliéf listů rákosu (Phragmites australis) a kukuřice (Zea mays) s buňkami zakleslými do sebe stejným způsobem jako zdrhovadlo. Mikrofotografie, prim. zv. 200×. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).