Syn.: Cassia socotrana Serrato, Senna sophera auct. non (L.) Roxb.
Čeleď: Caesalpiniaceae Klotzsch et Garcke – sapanovité; Fabaceae Lindl. – bobovité
Senna socotrana
Rozšíření: Endemit ostrova Sokotra v Indickém oceánu. Součást velmi početného rodu (kolem 350 druhů) bylin a keřů tropických oblastí celého světa.
Ekologie: Křoviny v pobřežních rovinách i na balvanitých svazích budovaných vápenci, nejčastěji kolem cest a podél wádí, od hladiny moře až do nadmořské výšky 500 m. Roste v tropickém klimatu s ročním úhrny srážek kolem 250 mm a průměry teplot dosahujícími 25 °C.
Senna socotrana
Popis: Statná, 1–1,5 m vysoká, přímá bylina nebo polokeř. Listy jsou sudozpeřené, s 4–6 jařmy, lístky jsou kopinaté, 1–4 cm dlouhé a 0,5–2,5 cm široké, na vrcholu špičaté, na řapíku nad bází s párem kulovitých žlázek. Květy vyrůstají v řídkých úžlabních hroznech, jsou jen slabě souměrné, asi 2,5 cm v průměru, kališní lístky jsou volné, korunní lístky sytě žluté, tyčinek je 10. Lusky jsou zploštěle válcovité.
Senna socotranaSenna socotrana
Senna socotrana
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 20. 2. 2010 (Sokotra, planina Homhil) a Věra Svobodová, 21. 4. 2010 (Sokotra, wádí Derhour).