Syn.: Cynosurus sphaerocephalus (Ard.) Wulfen, Sesleriella sphaerocephala (Ard.) Deyl
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Sesleria sphaerocephala
Rozšíření: Alpský druh, je rozšířen v jihovýchodních částech pohoří od jižního Švýcarska (Ticino) přes severovýchodní Itálii do Rakouska a Slovinska, přesahuje ale i do chorvatských Dinarid.
Ekologie: Stanovištěm jsou travnaté, často kamenité svahy, kamenité sutě a skalní štěrbiny v subalpínském až alpínském stupni, obvykle na vápenci nebo dolomitu. Lokality leží v nadmořských výškách 1500–2800 m.
Sesleria sphaerocephala
Popis: Drobná vytrvalá trsnatá tráva vysoká 12–20 cm; stébla jsou přímá, lysá. Listy jsou 1–7 cm dlouhé, ploché nebo svinuté (a pak štětinovité), asi 1 mm široké; jazýček je 0,5–1 mm dlouhý, lysý; pochvy jsou až k bázi otevřené. Květenství je kulovitý koncový šedomodrý lichoklas o průměru 0,5–0,7 cm, na bázi s šupinovitým, blanitým listenem a nad ním s 2 sterilními klásky; klásky jsou 4květé, asi 4,5 mm dlouhé; plevy jsou vejčité, asi 4 mm dlouhé, s osinkou asi 1,5 mm dlouhou; pluchy jsou vejčité, 3,5–4 mm dlouhé, na bázi pýřité a na okraji brvité, na vrcholu trojzubé, s osinou 0,5–1 mm dlouhou. Plodem je nahá obilka.
Poznámka: Na podobných stanovištích (a snad i sympatricky) se vyskytuje blízce příbuzná Sesleria leucocephala; někteří badatelé oba taxony slučují jen jako poddruhy nebo variety. Odlišuje se většími a světlejšími lichoklasy a nepatrnými nebo chybějícími osinami.
Sesleria sphaerocephala
Sesleria sphaerocephala
Fotografováno dne 16. 6. 2017 (Itálie, Dolomity, Passo di Giau).