Keita Shibata se narodil v roce 1877, zemřel v roce 1949. Japonský chemik, který se zabýval biochemií.

Spolu s Kozo Hayashim objasnili tajemství barev v některých květech, a to proměny modrých zabarvení. Studoval změny barvy v rostlinných buňkách, především antokyanů a flavonů. V roce 1919 vypracoval teorii, že vlnová délka světla absorbovaná pigmentem může být ovlivněna různými ionty kovu, vázanými na molekulu pigmentu. Změna pH má vliv na tvorbu antokyanů s kovovým iontem, a tak na změnu barvy. Získal cenu japonské akademie (tzv. Imperial Prize). Jeho práce jsou např. Studies on the Falvone Compounds in the Vegetable Kingdom; v práci Carbon and Nitrogen Assimilation (1931) se zabýval teorií fotosyntézy založené na fotodisociaci vody. Stal se profesorem na College of Agriculture, pracoval na Research Institute for Natural Resources.

Na jeho počest byl pojmenován rod Shibatea Makino, šibatovka, Poaceae.
Hortenzie