Syn.: Potentilla sibbaldiana Lehm.
Čeľaď: Rosaceae Juss. – růžovité / ružovité
Sibbaldia procumbens
Rozšírenie: Arkticko-alpínsky druh s cirkumpolárnym rozšírením. Vyskytuje sa v Grónsku, na Islande, Špicbergoch, ostrove Jan Mayen, na Britských ostrovoch (sever), v horách Škandinávie a severom európskej časti Ruska až za Ural. Južnejšie v Európe sa vyskytuje v horách – Sierra Nevada, Pyreneje, celé Alpy, vzácne hory Korziky, Apeniny, hory severnej časti Balkánu, Západné a Južné Karpaty, Kaukaz. Ďalej sa vyskytuje v horách Strednej Ázie, na Ďalekom východe (Kamčatka, Čukotka) a v severnej časti Severnej Ameriky.
V Českej republike sa nevyskytuje. Na Slovensku je udávaná z hrebeňa Červených vrchov (Západné Tatry), kde bol do nedávna výskyt overený iba na poľskej strane. V roku 2011 výskyt aj na slovenskej strane opäť potvrdil Mário Duchoň. Údaj z Litvorovej doliny vo Vysokých Tatrách je pochybný.
Ekológia: Rastie vo vlhkých skalných štrbinách, v snehových výležiskách v subalpínskom až alpínskom stupni, v Západných Karpatoch na vápenci (na severe areálu aj na silikátoch). Vyžaduje vlhké, humózne, drobne skeletnaté, dlho zasnežené pôdy. Kvitne od júna do augusta.
Sibbaldia procumbens

Sibbaldia procumbens

Opis: Trváca, trsnatá rastlina s polodrevnatým podzemkom, vysoká 2–4 cm. Poliehavé alebo vystúpavé byle vyrastajú z pazúch prízemných listov, sú kratšie ako listy. Listy 3-početné, lístky dlhé 5–20 mm, obrátene vajcovito klinovité, v predu s 3 zubami, na rube páperisté, na líci zelené. Vrcholíky husté, málokveté, kališné lístky 3 × 1–1,5 mm, lupienky 1,5–2 mm dlhé, žlté, 3-žilové. Plodmi sú 1–1,5 mm dlhé, lesklé, vráskavé nažky.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku nie je v súčasnosti výskyt potvrdený. V oblasti, odkiaľ existujú staršie údaje o výskyte a kde sa s istotou vyskytuje na poľskej strane pár metrov od štátnej hranice, najväčšie ohrozenie predstavuje masová turistika a s ňou spojený zošľap. V slovenskom červenom zozname je sibaldka zaradená medzi kriticky ohrozené druhy (CR), nie je zákonom chránená. Je zaradená do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR.
Poznámka: Aj vďaka existencii vhodných biotopov je na Slovensku možné očakávať potvrdenie výskytu druhu.
Sibbaldia procumbens
Sibbaldia procumbens
Foto: 25. 7. 2005 a 16. 8. 2008 (Nórsko, Jotunheimen a oblasť Jostedalsbreen).