Syn.: Hutchinsia calycina var. americana Regel et Herder, Smelowskia calycina var. americana (Regel et Herder) W. H. Drury et Rollins, Smelowskia lineariloba Rydb., Smelowskia lobata Rydb.
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Smelowskia americana
Rozšíření: Vyskytuje se v Severní Americe v Kanadě a Spojených státech, především v pásmu Skalistých hor, omezeně přesahuje do sousedících oblastí. V Kanadě roste v Yukonu, Britské Kolumbii a Albertě, v USA zasahuje na jih do Nevady, Utahu a Colorada. Na Aljašce se vyskytují blízce příbuzné druhy.
Ekologie: Rostlina nelesních stanovišť v horách – vyskytuje se na kamenitých svazích, na sutích, ale může být i součástí zapojenějších alpínských trávníků.
Smelowskia americana
Popis: Šedě plstnatá vytrvalá polštářovitá bylina vysoká (3,5–)7–30(–40) cm; na lodyhách jsou delší jednoduché a kratší stromečkovité trichomy. Přízemní listy jsou řapíkaté, (0,5–)1–7 cm dlouhé, v obrysu kopinaté nebo vejčité, 1–2krát peřenosečné, ale někdy i téměř celokrajné; úkrojky posledního řádu jsou čárkovité až vejčité, 1,5 cm dlouhé a 0,3 cm široké, na vrcholu tupé nebo tupě špičaté; prostřední a horní lodyžní listy jsou přisedlé, menší a méně členěné než přízemní. Květenství je často nevětvený hrozen; květní stopky jsou přímo odstálé; kališní lístky jsou vejčité, 2,5–4 mm dlouhé a 1,5–2 mm široké; korunní lístky jsou téměř okrouhlé až obvejčité, (3,5–)5–7 mm dlouhé a 2–4 mm široké, bílé nebo nažloutlé; tyčinky (v počtu 6) jsou 1,5–3,5 mm dlouhé; semeník má 4–10(–12) vajíček v každém pouzdře. Šešulky jsou elipsoidní nebo obvejcovité, (3–)5–9(–12) mm dlouhé a 1,5–2,5 mm široké, lysé, řidčeji chlupaté, poněkud zploštělé, s vytrvalou, 0,5–1 mm dlouhou čnělkou.
Poznámka: Druh patří do komplikovaného příbuzenského okruhu Smelowskia calycina agg., který má velký areál od Afghánistánu a západního Himálaje přes středoasijská pohoří, Altaj, východní Sibiř a Dálný východ a zasahuje i do arktické Severní Ameriky, přičemž jméno S. calycina je založeno na rostlinách z Altaje. Teprve v posledních letech byl moderními metodami zpracován materiál z celého areálu, který potvrdil hypotézu, že jde o více samostatných druhů.
Smelowskia americana
Smelowskia americana
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 29. 7. 2007 (Kanada, Alberta: Waterton Lakes National Park, Upper Rowe Lake).