Syn.: Edwardsia denudata (Bory) DC.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Sophora denudata
Rozšíření: Fytogeograficky významný endemit ostrova Réunion (Petit Tamarin des Hauts), na němž osidluje polohy v nadmořských výškách nad 1400 m, nejhojněji v masivu sopky Piton de la Fournaise. Jediný druh jerlínů na ostrově; do rodu patří kolem 45 druhů, převážně rozšířených ve východní Asii a v dalších pobřežních oblastech a na ostrovech Tichého a Indického oceánu.
Sophora denudata
Ekologie: Roztroušeně v rozvolněné lesní nebo křovinaté vegetaci na poněkud hlubších, často jílovitých půdách na vulkanickém substrátu. Jedna z nejvýše vystupujících dřevin stromového vzrůstu na ostrově, těžiště výskytu leží v nadmořských výškách 2000–2300 m. Stanoviště leží v drsnějších klimatických podmínkách silného větrného proudění a značné insolace.
Sophora denudata
Sophora denudata
Popis: Menší strom dosahující výšky 3–10 m, zpravidla s křivolakým kmenem i větvemi. Borka je šedohnědá, mělce rýhovaná. Mladé větvičky a listová vřetena jsou šedě plstnaté. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, se 7–15 jařmy. Eliptické až obvejčité lístky jsou na vrcholu zaokrouhlené, tmavozelené. Květy vyrůstají v úžlabních hroznech, mají srostlý, zvonkovitý, hnědý, měkce plstnatý kalich a zlatožlutě zbarvenou korunu. Lusky obsahují 2–8 semen.
Sophora denudata
Sophora denudata
Fotografovali Vít Grulich a Alena Vydrová, dne 13. 9. 2008 (Réunion, masiv Piton de la Fournaise).