Syn.: Sphagnum warnstorfianum Du Rietz
Čeleď: Sphagnaceae Dumort. – rašeliníkovité
Sphagnum warnstorfii
Rozšíření: Holarktický druh. V ČR roste v oblasti rašelinných luk, chybí ve středních a východních Čechách a na jihovýchodní Moravě. Ve vyšších polohách není příliš hojný.
Ekologie: Typický druh lučních rašelinišť či rašelinných luk, neroste v lesích ani na vrchovištích.
Popis: Středně velké až statné rostliny, 5–18 cm dlouhé, obvykle purpurové až fialové nebo alespoň růžové, jen zřídka čistě zelené, s plochou hlavičkou tvořící poměrně kompaktní porosty. Lodyhy s 2–4(–5) vrstevnou hyalodermis, buňky hyalodermis bez pórů (nejvýše s jedním pórem v některých buňkách). Sklerodermis zelená až fialově purpurová. Svazečky větví po 3– 5, obvykle 2 odstávající a 1–3 převislé; odstávající větve pozvolna zašpičatělé, dosti dlouhé, obvykle přímo odstávající, delší či kratší než převislé větve. Lodyžní listy jazykovité, 0,6–1,2 mm dlouhé a 0,5–0,7 mm široké, ve špičce zaoblené a slabě zubaté, se širokým, dole rozšířeným lemem. Hyalocyty obvykle přepažované a vyztužené vzpěrami. Póry obvykle chybějí. Větevní listy vejčitě kopinaté až kopinaté, 1,1–1,5 mm dlouhé a asi 0,4–0,5 mm široké, na špičce uťaté a drobně zubaté, na okraji vehnuté až svinuté, od větve obvykle poněkud odstávající a slabě srpovité, obvykle pětiřadě uspořádané. Chlorocyty na průřezu trojboké nebo lichoběžníkové, oboustranně volné nebo pouze na vnitřní straně volné. Charakteristické jsou drobné, 2–3 µm velké, prsténcovitě lemované póry na hřbetní straně (hlavně v horní části), jinak póry asi 10 µm, poměrně hojné. Dvoudomý druh.
Sphagnum warnstorfiiSphagnum warnstorfii
Záměny: Charakteristické je obvykle intenzívně purpurové až fialové zbarvení (přestože odchylky v barevnosti u rašeliníků jsou běžné) a pětiřadé uspořádání listů, které je dobře viditelné makroskopicky. Důležitý je jeho výskyt vázaný na rašelinné louky. Jednoznačným znakem jsou prsténcovité póry na hřbetní straně větevních listů. Záměna je nejčastěji možná s druhem Sphagnum rubellum, který však roste na bultech v horských vrchovištích a na rašelinných loukách roste jen vzácně. Na rašelinných loukách někdy roste druh Sphagnum capillifolium, který má zašpičatělé listy, jiný odstín barvy a nemá pětiřadě uspořádané listy.
Ochrana a ohrožení: Druh neohrožený, vyžadující pozornost.
Sphagnum warnstorfii
Fotografováno dne 9. 9. 2009 (PP Louky u Jeníkova, Chrudimsko).