Syn.: Amphiglossa alopecuroides Sch. Bip., Seriphium alopecuroides Lam.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Stoebe alopecuroides
Rozšíření: Roste v nevelkém území v provinciích Western a Eastern Cape v Jihoafrické republice od Matjiesfontein až po Uitenhage, hojně především v pohořích Outeniqua a Tsitsikamma.
Ekologie: Stanovištěm jsou okraje afromontánního lesa a navazující nízká křovinatá vegetace typu fynbos. Lokality leží v nadmořské výšce 100–1200 m na pískovcovém podloží a jsou ovlivňovány pravidelnými srážkami, které dílem přicházejí v podobě mlh; srážkový propad na nich nebývá příliš výrazný.
Stoebe alopecuroides
Popis: Přímo větvený stálezelený keř vysoký 1–1,8 m; krátké velmi početné postranní větve odstávají v ostrém úhlu. Listy jsou střídavé, odstálé, jehlicovité, asi 1 cm dlouhé, zkroucené, na vrcholu pichlavé, v paždí dobře vyvinutých listů vyrůstají svazečky drobnějších. Květenstvím jsou drobné jednokvěté úbory, které jsou shloučeny do prodloužených, válcovitých, až 15 cm dlouhých a 2 cm širokých, zčásti prolistěných klasů na koncích větviček; zákrovní listeny jsou vejčité, zašpičatělé, hnědé; koruna je drobná, nálevkovitá, sněhově bílá; tyčinky jsou přirostlé ke korunní trubce a navzájem srostlé prašníky; gyneceum má spodní semeník a dvouklanou bliznu. Plodem je ochmýřená rýhovaná lysá nažka.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2012) patří k druhům vyžadujícím pozornost (least concern).
Poznámka: Vzhledem velmi kuriózní hvězdnicovitá rostlina erikoidního charakteru.
Stoebe alopecuroidesStoebe alopecuroides
Stoebe alopecuroides
Stoebe alopecuroides
Stoebe alopecuroides
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 17. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Knysna, Spitskop).