Údolí řeky Ohře je území s neuvěřitelnou krajinou. Pokud výběr zúžíme na Střední Poohří, platí to dvojnásob. Řeka zde vytváří hluboké údolí se strmými svahy a výraznými kopci po stranách, na jedné straně prudké svahy Krušných hor, na druhé sopečné Doupovské hory. Říkává se, že to charakterem imituje karpatská údolí. Celé údolí je porostlé listnatými lesy, dominují kyselé a květnaté bučiny, suťové lesy a dubohabřiny střídané křovinami. Místo luk jsou tu staré ovocné sady a květem bohaté pastviny. Úzkým údolím se klikatí nejen řeka, ale i silnice a železnice, ze které je nádherný pohled na obě strany, kde se tyčí vysoké homole často se zříceninami a suťovými poli. Třeba Himlštejn.
Vrch Nebesa
A na jeden takový kopec nyní vyběhneme. Nazývá se Nebesa, Nebeská skála, Himlštejn, vysoký je 634 m n.m. Ze vsi Stráž nad Ohří se nad Pekelským údolím zvedá výrazný kužel s rozsáhlým suťovým polem ve vyšších partiích.
Hordelymus europaeusBukový les s mařinkou vonnou
Svahy jsou převážně bukové, v některých místech nalezneme pěkné květnaté bučiny s ječmenkou evropskou (Hordelymus europaeus), mařinkou vonnou (Galium odoratum), kopytníkem evropským (Asarum europaeum), při lesním okrajích s žlutofialově kvetoucí konopicí sličnou (Galeopsis speciosa) a mnoho dalších atraktivních druhů. Na jihozápadních svazích jsou suťová pole a na zpevněných skalnatých místech kroucené duby.
Interiér vrcholového lesa
Vypravíme-li se až na vrchol, mimochodem vede sem turistická cesta, setkáme se tu s hradní zříceninou, spíše však s jejími zbytky. Střídají se zde typově suťové lesy s květnatými bučinami, místy možná dubohabřinami. V bylinném porostu nalezneme velké množství druhů jako např. zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), prvosenka jarní (Primula veris), silenka nadmutá (Silene vulgaris), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria) a mnoho dalších, trávy nevyjímaje. Krajinářským zpestřením jsou výhledy do dalekých krajů, za dobré viditelnosti uvidíme české Středohoří, Slavkovský les a dokonce i Česky les. Doupovské hory jsou samozřejmostí.
Campanula persicifoliaVeronica teucrium
Ještě se dá v rychlosti zhlédnout vegetace skal, tady vyvinutá na skalních výchozech a zbytcích zříceniny. Právě žlutě kvetoucí rozchodník (Sedum sp.), doprovázený například sleziníkem routičkou (Asplenium ruta-muraria) je tu běžnou záležitostí.
Výhled do okolí
Samozřejmě není tento výčet úplný druhů zde rostoucích, ba naopak, je jen pouhým lákadlem do zdejšího bohatého botanického světa. A nutno ještě vědět, že takových kopců je tu nespočet.

Fotografováno 5. 7. 2004.