Zobrazit místo Středoanatolská provincie na větší mapě

Nejzápadnější provincií Íránsko-turanské oblasti Starostředozemní podříše Holarctis je Středoanatolská provincie. Zabírá vnitrozemí Turecka, vymezené úpatími hor na jihu, západě a severu Anatolské plošiny a na východě přibližně čarou Antitaurus – Erzincan – Bayburt. Jsou to vysoko položené plošiny pokryté sedimenty a vystupující horské masivy, velmi často budované vulkanity nedávného stáří. Vnitrozemská jezera jsou často zasolená. Pro rostlinný kryt má význam lokální výskyt exotických substrátů, k nimž patří sádrovce a serpentinity.
Středoanatolská provincie
Klima je velmi specifické – území leží ve srážkovém stínu, a je proto velmi kontinentální. Léta jsou zde horká a velmi suchá, zato zimy jsou velmi chladné, se sněhovými srážkami.
Středoanatolská provincie
Převažujícím typem vegetace je v této provincii step. Ve stepi převládají trávy (Poaceae), např. kavyly (Stipa), kostřavy (Festuca) nebo smělky (Koeleria), které provází velká diverzita dvouděložných rostlin, zejména hluchavkovitých (Lamiaceae), bobovitých (Fabaceae), brutnákovitých (Boraginaceae) a hvězdnicovitých (Asteraceae). Mezi keříčky najdeme např. řadu druhů pelyňků (Artemisia). Vyšší dřeviny provázejí jen poněkud vlhčí místa; zde najdeme opadavé dřeviny, mezi jinými např. dub Quercus infectoria, nápadně často také z čeledi růžovitých (Rosaceae), např. Pyrus kotschyana. Typickou vegetací jsou také slaniska s jednoletými druhy (Salicornia europaea agg.) i polokeříky, např. s pelyňkem Artemisia santonicum. Ve vysokých polohách je vyvinuta specifická alpinská vegetace.
Středoanatolská provincie
Flóra provincie je značně endemická, na druhové úrovni činí asi 30 % – hlavní příčinou je ostrovní charakter přírodních podmínek. Nejužší vztahy má k flóře Arménsko-iránské provincie, až sem zasahují např. pichlavé poduškové keříky z rodu Acantholimon (Plumbaginaceae). Naproti tomu druhy mediteránní sem pronikají spíše okrajově. Mezi endemity je řada druhů kozinců (Astragalus), divizen (Verbascum), šalvějí (Salvia), ruměnic (Onosma) a dalších.
Středoanatolská provincie
Původní květenu Středoanatolské provincie na BOTANY.cz zastupují:

Středoanatolská provincie
Sousedící floristické provincie:

Středoanatolská provincie