Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité
Swertia piloglandulosa
Rozšíření: Tento dosud poměrně málo známý druh tropického kropenáče byl popsán už v roce 1972 ze severní Sumatry, konkrétně z provincie Aceh, z oblasti masivu Mount Leuser. Vyskytuje se však i na dalších okolních horách, včetně Gunung Kemiri, odkud pocházejí naše fotografie.
Ekologie: Roste na horských vřesovištích, na křovinatých horských svazích, na prameništích a v blízkosti vodních toků, v nadmořských výškách zhruba od 2700 až do 3450 m.
Swertia piloglandulosa
Popis: Vytrvalá bylina vytvářející vegetativní větve, které jsou poléhavé až vystoupavé, až 100 cm dlouhé, hustě olistěné, jejich listy jsou přisedlé, vstřícné, kopinaté, až 8 cm dlouhé a asi 1,2 cm široké, až se 3 žilkami. Květonosné lodyhy jsou přímé, až 40 cm dlouhé, lysé, jejich horní listy jsou od sebe oddálené, vyrůstají většinou jen ve 2–3 párech, jsou úzce kopinaté až čárkovité, asi 5 cm dlouhé a 0,5 cm široké. Květenství je terminální, latnaté, květy jsou 4četné; kališní cípy jsou vejčité až kopinaté, korunní lístky jsou eliptické až úzce obvejčité, až 7,3 mm dlouhé, bělavé až nažloutlé, každý se 2 eliptickými modrofialovými nektarii, která jsou asi 2,3 mm dlouhá, třásnitá; nitky tyčinek jsou až 4,6 mm dlouhé. Plodem je tobolka, asi 7,5 mm dlouhá.
Poznámka: V celé Malesii se vyskytuje asi šest druhů rodu Swertia, u většiny se rozeznává ještě několik infraspecifických taxonů. U představovaného druhu je to kromě nominátního poddruhu ještě S. p. subsp. biovulata ze sopky Gunung Bandahara.
Swertia piloglandulosa
Swertia piloglandulosa
Swertia piloglandulosa
Swertia piloglandulosa
Swertia piloglandulosa
Fotografoval Mário Duchoň, dne 13. 2. 2013 (Indonésie, Sumatra, provincie Aceh, Gunung Kemiri).