Syn.: Phyllites dubius Sternb.
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité; Taxodiaceae Warming – tisovcovité
Taxodium dubium
Rozšíření: Vyhynulá třetihorní dřevina, vyskytovala se v období od svrchní křídy až do konce pliocénu. Druh zřejmě rostl po celé severní polokouli, u nás byl prokázán v mostecké pánvi.
Ekologie: Podobně jako recentní druhy rostl v bažinatých lesích a podél vodních toků.
Popis: Druh byl morfologicky velmi blízký dnešnímu reliktnímu severoamerickému druhu Taxodium distichum. Nalézané letorosty jsou obvykle 6–15 cm dlouhé, jehlice střídavé, dvouřadé, 8–13 mm dlouhé, zřejmě byly opadavé. Samčí šištice byly seskupeny do latovitých útvarů 20–25 cm dlouhých, ze samčích šištic se nalézají obvykle jen jednotlivé šupiny, které jsou až 1,5 cm dlouhé. Semena jsou trojboká, bezkřídlá. I tento třetihorní druh měl vzhůru ze země rostoucí „dýchací“ kořeny pneumatofory.
Taxodium dubiumTaxodium dubium
Taxodium dubium
Tyto nálezy pocházejí z dolu Bílina (miocén).