Syn.: Terminalia glaucescens Planch. ex Benth., Terminalia salicifolia Schweinf.
Čeleď: Combretaceae R. Br. – uzlencovité
Terminalia schimperiana
Rozšíření: Pochází ze subsaharské Afriky. Roste od Guineje po Súdán, ve východní Africe od Etiopie po severní Tanzánii. V areálu je tento druh dost proměnlivý a není jasné, zda rostliny ze západní části areálu jsou totožné s východoafrickými.
Ekologie: Stanovištěm je stromová savana, často roste jako vegetační dominanta na kamenitých svazích na písčitých i jílovitých půdách. Dokáže přežívat i jako solitér v kulturní krajině. Lokality leží v nadmořské výšce (1000–)1300–2200 m.
Terminalia schimperiana
Popis: Strom, dorůstá výšky kolem 10 m; borka je tmavošedá, rozbrázděná; letorosty jsou často rezavě plstnaté. Listy jsou střídavé, s řapíkem 1–5,5 cm dlouhým, čepel je eliptická až obvejčitá, (6–)10–28 cm dlouhá a (1,5–)4–10(–11,5) cm široká, na bázi klínovitá nebo zaokrouhlená, víceméně celokrajná, zašpičatělá až špičatá; žilnatina je vpadlá. Květenství je plstnatý hrozen 3–13 cm dlouhý, v jeho dolních 1–2 cm jsou přisedlé květy oboupohlavné, výše jen krátce stopkaté květy samčí; květy jsou 5četné, tvoří miskovité květní lůžko, kališní cípy jsou trojúhelníkovité, 2–3 mm dlouhé, bělavé, často olysalé; koruna chybí; tyčinek je 10; semeník je spodní, čnělka je volná. Plody jsou podlouhlé až eliptické, (2,5–)4–7 cm dlouhé a 1,5–3,5 cm široké, křídlaté, žlutavé až hnědavé, hustě plstnaté.
Terminalia schimperiana
Terminalia schimperiana
Terminalia schimperiana
Terminalia schimperiana
Fotografováno dne 3. 11. 2013 (Etiopie, Simien Mt., mezi Mulit a Adi Arkay).