Johann Thall se narodil v roce 1542 v Erfurtu, zemřel 18. července 1583 v Peseckendorfu u Oschersleben. Byl to německý lékař a botanik.

V letech 1558–61 chodil do klášterní školy v Ilfeldu, na škole se zajímal o léčivé rostliny. Později studoval medicínu v Jeně, kde se setkal s botanikem L. Hielem (zemřel 1568). Po ukončení studií pracoval jako lékař v Stendalu, později od roku 1572 ve Stolbergu, kde se stal městským lékařem, od května roku 1581 byl městským lékařem v Nordhausenu. Na cestě za pacientem utrpěl úraz, na jeho následky zemřel v necelých 41 letech.
V roce 1577 napsal první seznam rostlin z pohoří Harz a okolí, který nazval Sylva Hercynica. Seznam se lišil od ostatních knih o rostlinách tím, že se neomezoval pouze na léčivé rostliny a byly zde citovány i dříve publikované údaje. Díky tomuto zpracování informací o rostlinách bývá nazýván otcem floristiky.
Thallovu práci Sylva Hercynica vydal spolu se svým dílem Hortus medicus et philosophicus v roce 1588 ve Frankfurtu nad Mohanem Joachim Camerarius, doplnil ji ilustracemi vzácnějších druhů.

Na jeho počest byl pojmenován rod Thalia L. 1753, klunice, Maranthaceae; z druhů Arabidopsis thaliana.
Arabidopsis thaliana