Syn.: Arbuscula alopecura (Hedw.) H. A. Crum, Steere et L. E. Anderson, Hypnum alopecurum Hedw., Isothecium alopecurum (Hedw.) Spruce, Porotrichum alopecurum (Hedw.) Dixon, Thamnium alopecurum (Hedw.) Schimp.
Čeleď: Neckeraceae Schimp. – sourubkovité
Thamnobryum alopecurum
Rozšíření: Evropa, Faerské ostrovy, Makaronésie, severní Afrika, Asie, Severní Amerika. V ČR roztroušeně na vhodných stanovištích od nížin do hor, nad horní hranici lesa se nevyskytuje. V nížinách vzácně.
Ekologie: Vlhké stinné skály, suťové lesy, u potoků, i na bazích stromů. Bez rozdílu geologického podloží, ale hojnější na bázemi bohatších stanovištích.
Thamnobryum alopecurum
Popis: Rostliny velké, statné, tmavě zelené, lesklé, připomínající stromeček. Často tvořící koberce. Lodyhy až 15 cm dlouhé, červenohnědé, řídce olistěné, při bázi občas s výběžky. Větve stromkovitě nahloučené na vrcholcích lodyh. Lodyžní listy 0,9–1,3 × 2–2,4 mm, ostře zašpičatělé, celokrajné nebo ve špičce slabě zoubkaté. Buňky lodyžních listů protáhlé, při bázi kratší. Listy větevní 0,6 × 1,5 mm, krátce zašpičatělé nebo hrotité, v horní polovině ostře a nepravidelně zubaté, na okraji ploché. Žebro jednoduché, na hřbetě v horní části zoubkaté. Buňky čepele krátké, 8–12 × 10–17 µm, s mírně ztlustlými buněčnými stěnami, při okraji v dolní polovině listu několik řad poněkud delších buněk než v ostatní části čepele. Křídelní buňky chybí. Bazální buňky oranžové, protáhlé a zřetelně tečkované. Vzácně plodný. Štět 1,0–1,5 cm dlouhý, hladký. Tobolka většinou nachýlená. Dvoudomý.
Variabilita: Vyskytují se i rostliny bez typického stromečkovitého vzhledu.
Záměny: České druhové jméno napovídá, že rostlina připomíná stromeček podobně jako Climacium dendroides. Na rozdíl od něj jsou rostliny stromkovce asymetrické, většinou ukloněné na jednu stranu. Rostou na rozdílných stanovištích. Climacium dendroides je převážně terestrický druh. Oba druhy se dají rozlišit podle mikroskopických znaků. Climacium dendroides se liší přítomností parafylií na lodyhách, má jinou areolaci buněk listové čepele. Bohužel záměna je možná s příbuzným a velmi podobným Thamnobryum neckeroides, jehož rozšíření není u nás dostatečně známé. Roste i na stejných stanovištích, rozlišit se dají mikroskopicky podle větevních listů, které jsou silně vyklenuté.
Thamnobryum alopecurum
Thamnobryum alopecurum
Thamnobryum alopecurum
Fotografováno dne 20. 8. 2011 (Pustý žleb).