Čeleď: Restionaceae R. Br. – lanovcovité
Thamnochortus pluristachyus
Rozšíření: Roste pouze v nevelkém území podél pobřeží v okolí nejjižnějšího bodu afrického kontinentu – Střelkového mysu.
Ekologie: Stanovištěm je specifický typ formace fynbos na korálových vápencích. Toto prostředí trpí akutním nedostatkem přístupného fosforu, který je na vápnitém podkladu vázán do nerozpustného, a tedy rostlinami nevyužitelného fosforečnanu vápenatého.
Thamnochortus pluristachyus
Popis: Vytrvalá trsnatá dvoudomá trávovitá bylina, připomínající sítiny (Juncus); stonky jsou tlusté, zelené, asimilační, oblé, nevětvené, vysoké 0,6–1 m. Listy jsou šupinovité, mají charakter pochev těsně obalujících báze internodií, hnědé. Samčí květenství tvoří soubor nicích válcovitých klásků; všechny květy v klásku jsou fertilní, podepřené chrupavčitými plevami; okvětí tvoří 6 lístků, z nichž 3 vnější jsou člunkovité, delší než vnitřní; tyčinky jsou 3. Samičí květenství je přímé, klasovité; samičí klásky jsou elipsoidní, s všemi květy fertilními, podepřenými blanitými plevami; okvětí samičích květ¨ů tvoří rovněž 6 lístků; staminodia jsou přítomna; semeník je svrchní, jednopouzdrý, blizna je jediná, péřitá. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Vzácný druh, vyskytuje se jen na nevelkém území, v současnosti je známo asi jen 10 populací. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) se řadí mezi zranitelné druhy (VU – vulnerable). Ohrožují jej zejména invaze zavlečených rostlin.
Poznámka: Do rodu Thamnochortus se dnes řadí 31 druhů, s výjimkou jediného mají menší až velmi malé areály v květenné říši Capensis, jediný (Thamnochortus fruticosus) zasahuje až do jihoafrické provincie KwaZulu-Natal. Zástupci čeledi Restionaceae patří k charakteristické složce typicky kapské formace fynbos, v níž vlastně nahrazují trávy.
Thamnochortus pluristachyus
Thamnochortus pluristachyus
Fotografováno dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).