Syn.: Hyphoderma terrestre (Ehrh.) Wallr., Hyphoderma lintaceum var. liciniatum (Pers.) Wallr., Phylacteria laciniata (Pers.) Pat., Phylacteria terrestris (Ehrh.) Pat., Stereum laciniatum Pers., Thelephora caryophyllea var. laciniata (Pers.) Bres. et Sacc., Thelephora crustosa Lloyd, Thelephora laciniata (Pers.) Pers., Thelephora laciniata (Pers.) Pers. var. laciniata, Thelephora minor Velen., Thelephora rhipidium Velen., Thelephora terrestris f. terrestris Ehrh., Telephora tristis Sacc.
Čeleď: Thelephoraceae Chevall. – plesňákovité
Thelephora terrestris

Thelephora terrestris

Rozšíření: Vyskytuje se v celém mírném pásmu severní polokoule.
Ekologie: Roste dosti hojně po celý rok, zvláště od června do listopadu v lesích všech typů, častěji v jehličnatých porostech a na písčitých půdách. Najdeme ho na holé zemi, v mechu i na pařezech a trouchnivějících zbytcích dřeva a jehličí.
Popis: Plodnice jsou 2,5–8 cm široké, nejčastěji vějířovité, ale mohou být až ploché. Navzájem srůstají se sousedními plodnicemi, i stupňovitě do růžic o průměru 10–25 cm. Zpočátku jsou měkké, později kožovité. Povrch klobouků je hrbolatý a štětinatý, mají hladký nebo potrhaný okraj. Barva klobouků je šedohnědá, rezavě až tmavě hnědá, přirůstající okraj je vždy světlejší – bělavý až světle hnědý. Výtrusorodá vrstva na spodní straně klobouku je vrásčitě bradavčitá, skořicově hnědá až šedohnědá. Výtrusný prach je hnědý.
Záměny: Vzácný plesňák karafiátový (Thelephora caryophyllea) má kruhovité plodnice s výrazným třeněm, plesňák čekankovitý (Thelephora penicillata) má plodnice třásnité.
Poznámka: Nekonzumuje se. Způsobuje škody na mladých semenáčcích, které obrůstá a hubí.
Thelephora terrestris
Thelephora terrestris
Fotografováno dne 20. 7. 2008 (Krušné hory, u Jáchymova).