Theophrastos (Theophrastus) – vlastním jménem Tyrtamos – se narodil roku 371 př. n. l. v Eressos na řeckém ostrově Lesbos, zemřel pravděpodobně v roce 287 př. n. l. Byl to řecký filozof, vědec a rétorik, zajímal se o přírodu, především o rostlinstvo.

Abutilon theophrasti

Žák a následovník Aristotelův, vedl po něm Lyceum v Athénách. Měl velmi široké zájmy, zabýval se biologií, fyzikou, etikou, metafyzikou, studoval také gramatiku, zabýval se logikou. Z jeho práce se dochovala dvě botanická díla, zajímal se např. o využití rostlin v medicíně.
Z deseti dílů De historia plantarum se jich zachovalo devět, v práci je použito jednoduché systematické členění rostlin na stromy, keře, byliny. Z osmi knih práce De causis plantarum se zachovalo šest.
Poprvé použil terminologii pro popis částí rostliny, např. kořen, stonek. Všímal si opylování u rostlin, uvedl údaje o opylování fíků, palmy datlové. Popsal vývoj rostliny od semene, experimentoval s klíčením semen, znal příklady vegetativního rozmnožování. Zajímal se o vliv podmínek prostředí na rostliny. V jeho díle je uvedeno asi 500 rostlin, znal i druhy přinesené účastníky válek Alexandra Velikého. Středověk ho uznával jako otce botaniky, otce taxonomie.

Na jeho počest vzniklo rodové jméno Theophrasta L., Sapotaceae. Mnoho rostlin získalo podle jeho jména druhový název, např.: Abutilon theophrasti, Phoenix theophrasti, Hesperis theophrasti, Cerastium theophrasti, Fritillaria theophrasti, Tulipa theophrasti.
Phoenix theophrasti