Syn.: Thesidium microcarpum A. DC., Thesidium podocarpum A. DC.
Čeleď: Santalaceae R. Br. – santálovité
Thesidium fragile
Rozšíření: Roste v Jihoafrické republice v provinciích Western a Eastern Cape, podél pobřeží od zálivu Saldanha Bay po město Port Elizabeth, kromě toho i ve vnitrozemské oblasti Klein Karoo.
Ekologie: Vyskytuje se na písčitých půdách na plošinách nebo na pískovcových svazích. Lokality leží v nadmořských výškách 200–350 m. Nespecifický poloparazit.
Thesidium fragile
Popis: Dvoudomý poloparazitický keříček dorůstající výšky 30–50 cm; větvičky jsou žlutozelené, poněkud sukulentní. Listy jsou střídavé, většinou velmi zakrnělé, přitisklé ke stonku, v dolní části větviček občas odstálé, zploštěle válcovité. Květy vyrůstají v řídkých klasech na koncích větviček, jsou přisedlé, podepřené miniaturními zdužnatělými listeny; jednopohlavné květy jsou 4(–5)četné, zelenavé; samčí mají nálevkovité okvětí a 4(–5) tyčinek; samičí květy mají kratičce zvonkovitou trubku a málo patrné cípy, gyneceum tvoří spodní semeník a krátkou čnělku s mělce laločnatou bliznou. Plodem je síťkovaná nažka, na bázi s bílým nebo bělavým masitým valem a na vrcholu s oranžovými zbytky okvětí, tyto části tvoří výrazný barevný kontrast.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky je zařazen mezi taxony vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Čeleď Santalaceae je ve flóře květenné říše Capensis zastoupena 4 rody a asi 90 druhy, nejpočetnější je rod Thesium, který je zde rozrůzněn do 80 druhů. Rod Thesidium je endemitem jižní Afriky, zařazuje se do něj asi 8 druhů, z nichž polovina, tedy 4, se vyskytuje v Kapské provincii. Od rodu Thesium se liší dvoudomostí a (zpravidla) čtyřčetnými květy.
Thesidium fragile
Thesidium fragileThesidium fragile
Fotografovala Věra Svobodová, dne 19. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Betty’s Bay, Stony Point).