Syn.: Agarico-suber scalptum Paulet, Bulliardia virescens Lázaro Ibiza, Daedalea gibbona (Pers.) Pers., Daedalea virescens (Lázaro Ibiza) Sacc. et Trotter, Lenzites gibbosa (Pers.) Hemmi, Merulius gibbosus Pers., Polyporus gibbosus (Pers.) P. Kumm., Polystictus kalchbrenneri (Fr.) Cooke, Pseudotrametes gibbosa (Pers.) Bondartsev et Singer, Trametes crenulata Berk., Trametes gibbosa f. tenuis Pilát, Trametes kalchbrenneri Fr., Trametes nigrescens Lázaro Ibiza
Čeleď: Polyporaceae Fr. ex Corda – chorošovité
Trametes gibbosa
Rozšíření a ekologie: Vyskytuje se po celý rok, hlavně ji najdeme v červnu až listopadu v listnatých a smíšených lesích na odumřelých kmenech a pařezech listnáčů. Někdy napadá i živé stromy. Upřednostňuje duby, buky a habry, v horských bukových porostech je hojná.
Popis: Klobouk je polokruhovitý až konzolovitý, 5–20 cm v průměru, tlustý 4–10 cm, bokem přirostlý k substrátu, s hrbolatým povrchem, nápadný hrbol je zvláště v místě přirůstání. Klobouk je nejprve bělavý, často s okrovým nádechem, slabě soustředně pásovaný, později až šedohnědý a svrchu zelený od porostu řas, hrbol může být výrazněji zbarvený do šeda. Mladý klobouk má povrch plstnatý až sametový. Okraj je zaoblený s bělavým až hnědým lemem. Roste většinou ve skupinách a často stříškovitě. Rourky jsou bělavé, později našedlé, až 1,5 cm dlouhé. Póry jsou jednotně radiálně protažené, úzké, barvy bílé až krémové. Dužnina je bílá, později až okrová, korkovitá, vůně nevýrazná. Výtrusný prach je bílý, výtrusy jsou oválné až válcovité, 3,5–5 × 2–2,5 µm velké.
Záměna: Lehce poznatelný druh podle protáhlých pórů a hrbolatých plodnic.
Poznámka: Je nejedlá. Způsobuje intenzivní bílou hnilobu dřeva. Vzhledem k tomu, že roste nejčastěji na odumřelém dřevě, není z hospodářského hlediska příliš škodlivá.
Trametes gibbosa
Trametes gibbosa
Fotografováno ve dnech 19. 1. 2008 (Pojizeří, Riegrova stezka) a 24. 2. 2008 (Pravčická brána, Gabrielina stezka).