Trať č. 122 (směr Hostivice, Rudná u Prahy) zahrnuje na území Prahy tyto železniční stanice:

  • Praha hlavní nádraží
  • Praha-Smíchov severní nástupiště
  • Praha-Žvahov
  • Praha-Jinonice
  • Praha-Cibulka
  • Praha-Stodůlky
  • Praha-Zličín

Pokopské údolí
Trať č. 122 bývá také označována jako Pražský Semmering. Je tomu tak díky její údajné podobnosti s rakouskou horskou dráhou, trať totiž překonává značný výškový rozdíl (nádraží Praha-Smíchov – 200 m n. m. / Praha-Žvahov – 255 m n. m. / Praha-Zličín – 360 m n. m.). Celková délka pražské části trati je 19 km.
Byla vybudována v letech 1868–72, provoz pro nákladní dopravu (hlavně uhlí a dřevo) byl zahájen v červenci 1872, o pár měsíců později byla na trati zahájena i přeprava osobní. Avšak trať měla vždy význam spíše pro nákladní dopravu, osobní doprava na ní byla provozována méně. Jsou zde vedeny vlaky osobní (zastávkové) i rychlíky, provoz na trati je ale velmi slabý.
Mapování proběhlo ve stanicích Smíchov, Žvahov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky a Zličín. V železniční stanici Praha hlavní nádraží probíhala v době konání floristického průzkumu výměna podkladu kolejiště, rostliny zde tedy byly odstraněny.
Stanicí Praha-Smíchov trať prochází v místech severního nástupiště, tedy stranou od hlavní budovy nádraží. Před zastávkou Praha-Žvahov trať těsně míjí dvě přírodní památky Pod Žvahovem a Pod školou (obě jsou významné především geologicky), dále trať efektně překonává po dvou viaduktech Hlubočepské údolí s Dalejským potokem, aby se objevila těsně pod Děvínem, který už patří k botanicky cenné přírodní rezervaci Prokopské údolí.
Zastávka Praha-Žvahov se nachází přímo ve svahu vrchu Děvína, asi 5 km od Smíchova. Na této trati byla zřízena teprve v roce 1989, kdy nahradila nedalekou zastávku Praha-Hlubočepy.
Železniční stanice Praha-Jinonice byla otevřena hned v roce 1872, tedy současně se zprovozněním tratě.
Zastávka Praha-Cibulka byla zřízena až v roce 1929 a jedná se údajně o nejmenší pražskou železniční zastávku. Následná železniční zastávka Praha-Stodůlky byla postavena teprve v roce 1938. Za Stodůlkami se trať přibližuje k přírodním památkám Kalvárie v Motole a U Hájů.
Stanice Praha-Zličín je posledním pražským nádražím této trati, byla zprovozněna už v roce 1872 a leží ve vzdálenosti 15 km od Smíchova.
Na trati č. 122 bylo nalezeno 285 taxonů cévnatých rostlin, což představuje 55 % z celkového počtu zaznamenaných taxonů na nádražích Prahy (513). Statisticky je tedy tato trať druhově nejpestřejším úsekem pražské železniční sítě (druhově nejchudší je naopak trať č. 231).

Z taxonů na pražských nádražích nejčastějších byly na této trati zaznamenány:
Achillea millefolium agg. – řebříček obecný
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl
Conyza canadensis – turanka kanadská
Daucus carota – mrkev obecná
Echium vulgare – hadinec obecný
Geranium robertianum – kakost smrdutý
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná
Linaria vulgaris – lnice květel
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský

K raritním taxonům nádraží Praha-Smíchov – tedy k těm, které nebyly na žádném jiném pražském nádraží nalezeny – patří:
Amorpha fruticosa – netvařec křovitý
Aquilegia vulgaris – orlíček obecný
Aster dumosus × Aster novi-belgii – hvězdnice nízká
Berberis vulgaris – dřišťál obecný
Bothriochloa ischaemum – vousatka prstnatá
Commelina communis – křížatka obecná
Erysimum cheiri – chejr vonný
Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá
Mentha ×piperita – máta peprná
Oenothera glazioviana – pupalka rudokališní
Rorippa sylvestris – rukev obecná
Rudbeckia laciniata – třapatka dřípatá
Sambucus ebulus – bez chebdí
Sedum kamtschaticum – rozchodník kamčatský
Sedum reflexum – rozchodník skalní
Zea mays – kukuřice setá

Raritní taxony rostlin nádraží Praha-Žvahov:
Acer ginnala – javor ginnala
Dactylis polygama – srha hajní
Koeleria macrantha – smělek štíhlý
Prunus spinosa agg. – slivoň trnitá
Pseudotsuga menziesii – douglaska tisolistá
Solidago gigantea – zlatobýl obrovský
Thymus sp. – mateřídouška

Raritní taxony nádraží Praha-Jinonice:
Fragaria moschata – jahodník truskavec
Luzula campestris – bika ladní
Medicago minima – tolice nejmenší
Tulipa sp. – tulipán
Veronica filiformis – rozrazil nitkovitý
Vicia cracca s. l. – vikev ptačí

Raritní druh stanice Praha-Cibulka:
Epilobium montanum – vrbovka horská

Raritní druhy nádraží Praha-Stodůlky:
Galeopsis pubescens – konopice pýřitá
Phleum pratense – bojínek luční
Pinus nigra – borovice černá

Raritní druhy nádraží Praha-Zličín:
Allium schoenoprasum – pažitka pobřežní
Galeobdolon montanum – pitulník horský

Nejvzácnější druhy trati:
Na trati č. 122 nebyl zaznamenán žádný exemplář z kategorií kriticky nebo silně ohrožených druhů. V úvahu by připadal jedině silně ohrožený modřenec hroznatý (Muscari cf. neglectum) ve stanicích Praha-Smíchov, Jinonice a Zličín. Jeho určení je však nejisté, je také velmi pravděpodobné, že se jednalo o rostliny zplanělé z kultury. Z ohrožených druhů (C3) byly nalezeny:
Cerastium brachypetalum agg. – rožec krátkoplátečný: nádraží Cibulka
Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný: Stodůlky, Zličín
Erysimum crepidifolium – trýzel škardolistý: nádraží Žvahov a Zličín
Galeopsis angustifolia – konopice úzkolistá: nádraží Smíchov
Medicago minima – tolice nejmenší: nádraží Jinonice
Saxifraga tridactylites – lomikámen trojprstý: nádraží Jinonice

Nejproblematičtější invazivní druhy trati:
Conyza canadensis – turanka kanadská: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Reynoutria japonica – křídlatka japonská: Smíchov, Cibulka
Robinia pseudacacia – trnovník akát: Smíchov, Žvahov, Cibulka, Stodůlky
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín

Zajímavosti:
Okrasné druhy jsou na trati soustředěny především ve stanici Praha-Smíchov. Najdeme zde hvězdnici nízkou (Aster dumosus × Aster novi-belgii) křížatku obecnou (Commelina communis), chejr vonný (Erysimum cheiri), kosatec německý (Iris germanica), lupinu mnoholistou (Lupinus polyphyllus), modřenec hroznatý (Muscari cf. neglectum), pupalky, např. pupalku rudokališní (Oenothera glazioviana), třapatku dřípatou (Rudbeckia laciniata), rozchodník kamčatský (Sedum kamtschaticum), aksamitník rozkladitý (Tagetes patula) a barvínek menší (Vinca minor).
V Jinonicích jsme zaznamenali zplanělý tulipán (Tulipa sp.) a modřenec hroznatý (Muscari cf. neglectum). Častý je na této trati rozchodník španělský (Sedum hispanicum), který se vyskytuje ve stanicích Žvahov, Cibulka, Stodůlky a Zličín, ve Zličíně se objevuje i rozchodník pochybný (Sedum spurium). Ve stanici Praha-Cibulka roste také mochyně židovská (Physalis alkekengi).
Z jehličnatých dřevin zaujmou žvahovský tis červený (Taxus baccata) a douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), ve Stodůlkách roste i borovice černá (Pinus nigra). Původem okrasné listnáče zastupují kustovnice cizí (Lycium barbarum) na Smíchově a Cibulce, také mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium) na Cibulce a ve Zličíně. Ve stanici Žvahov byl zaznamenán i javor ginnala (Acer ginnala).
Užitkových rostlin je také nejvíce na Smíchově, patří k nim slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), jabloň domácí (Malus domestica), máta peprná (Mentha ×piperita), lilek rajče (Solanum lycopersicum) a kukuřice setá (Zea mays).
Pokopské údolí
Soupis všech taxonů pražského úseku trati č. 122:
Abies sp. – jedle: Žvahov
Acer campestre – javor babyka: Žvahov, Jinonice
Acer ginnala – javor ginnala: Žvahov
Acer platanoides – javor mléč: Žvahov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Acer pseudoplatanus – javor klen: Cibulka, Stodůlky
Achillea millefolium agg. – řebříček obecný: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha: Jinonice, Zličín
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý: Smíchov
Alliaria petiolata – česnáček lékařský: Cibulka, Stodůlky
Allium schoenoprasum – pažitka pobřežní: Zličín
Amaranthus albus – laskavec bílý: Smíchov
Amaranthus powelii – laskavec zelenoklasý: Smíchov
Amaranthus retroflexus – laskavec ohnutý: Smíchov
Amorpha fruticosa – netvařec křovitý: Smíchov
Anthriscus sylvestris – kerblík lesní: Smíchov, Cibulka
Aquilegia vulgaris – orlíček obecný: Smíchov
Arabidopsis thaliana – huseníček rolní: Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Arabis glabra – huseník lysý: Stodůlky
Arctium lappa – lopuch větší: Smíchov, Cibulka, Stodůlky
Arctium minus – lopuch menší: Smíchov
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá: Smíchov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Artemisia campestris – pelyněk ladní: Žvahov
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Aster dumosus × Aster novi-belgii – hvězdnice nízká: Smíchov
Atriplex sagittata – lebeda lesklá: Smíchov
Ballota nigra – měrnice černá: Smíchov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky
Barbarea vulgaris – barborka obecná: Cibulka
Berberis vulgaris – dřišťál obecný: Smíchov
Berteroa incana – šedivka šedá: Smíchov
Betula pendula – bříza bělokorá: Smíchov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Bidens frondosa – dvouzubec černoplodý: Smíchov
Bothriochloa ischaemum – vousatka prstnatá: Smíchov
Bromus erectus – sveřep vzpřímený: Žvahov, Stodůlky
Bromus sterilis – sveřep jalový: Smíchov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky
Bromus tectorum – sveřep střešní: Jinonice, Stodůlky
Buglossoides arvensis – kamejka rolní: Žvahov
Calamagrostis epigejos – třtina křovištní: Jinonice, Stodůlky, Zličín
Calystegia sp. – opletník: Cibulka
Calystegia sepium – opletník plotní: Žvahov
Campanula sp. – zvonek: Jinonice
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka: Smíchov, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Cardaria draba – vesnovka obecná: Žvahov, Cibulka, Stodůlky
Carduus acanthoides – bodlák obecný: Smíchov
Centaurea jacea – chrpa luční: Smíchov, Stodůlky
Cerastium arvense – rožec rolní: Žvahov, Jinonice
Cerastium brachypetalum agg. – rožec krátkoplátečný: Cibulka
Cerastium glomeratum – rožec klubkatý: Cibulka
Cerastium glutinosum – rožec lepkavý: Jinonice
Cerastium pumilum – rožec nízký: Jinonice, Zličín
Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný: Jinonice, Stodůlky, Zličín
Chaerophyllum temulum – krabilice mámivá: Cibulka
Chelidonium majus – vlaštovičník větší: Smíchov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky
Chenopodium album agg. – merlík bílý: Smíchov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky
Chenopodium pumilio – merlík trpasličí: Smíchov
Cichorium intybus – čekanka obecná: Smíchov, Stodůlky
Cirsium sp. – pcháč: Zličín
Cirsium arvense – pcháč rolní: Jinonice, Cibulka, Zličín
Cirsium vulgare – pcháč obecný: Smíchov
Clematis sp. – plamének: Žvahov, Zličín
Clematis vitalba – plamének plotní: Smíchov
Commelina communis – křížatka obecná: Smíchov
Convolvulus arvensis – svlačec rolní: Smíchov, Cibulka
Conyza canadensis – turanka kanadská: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Cornus sp. – svída: Zličín
Cornus sanguinea – svída krvavá: Žvahov
Crataegus sp. – hloh: Žvahov, Zličín
Crepis biennis – škarda dvouletá: Smíchov, Cibulka, Stodůlky
Dactylis glomerata – srha laločnatá: Jinonice, Cibulka, Stodůlky
Dactylis polygama – srha hajní: Žvahov
Daucus carota – mrkev obecná: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Descurainia sophia – úhorník mnohodílný: Zličín
Digitaria ischaemum – rosička lysá: Cibulka, Stodůlky
Digitaria sanguinalis – rosička krvavá: Smíchov
Dryopteris filix-mas – kapraď samec: Jinonice
Echinochloa crus-galli – ježatka kuří noha: Smíchov, Cibulka
Echinops sphaerocephalus – bělotrn kulatohlavý: Stodůlky
Echium vulgare – hadinec obecný: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Elytrigia repens – pýr plazivý: Smíchov
Epilobium sp. – vrbovka: Cibulka, Stodůlky, Zličín
Epilobium angustifolium – vrbovka úzkolistá: Smíchov, Stodůlky
Epilobium hirsutum – vrbovka chlupatá: Smíchov
Epilobium montanum – vrbovka horská: Cibulka
Epilobium tetragonum – vrbovka čtyřhranná: Smíchov
Equisetum arvense – přeslička rolní: Smíchov, Cibulka, Zličín
Eragrostis minor – milička menší: Smíchov, Zličín
Erigeron annuus – turan roční: Smíchov
Erodium cicutarium – pumpava obecná: Zličín
Erophila verna agg. – osívka jarní: Jinonice, Stodůlky, Zličín
Erysimum sp. – trýzel: Jinonice
Erysimum cheiranthoides – trýzel malokvětý: Smíchov, Stodůlky
Erysimum cheiri – chejr vonný: Smíchov
Erysimum crepidifolium – trýzel škardolistý: Žvahov, Zličín
Erysimum durum – trýzel tvrdý: Smíchov, Zličín
Euphorbia cyparissias – pryšec chvojka: Žvahov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky
Euphorbia helioscopia – pryšec kolovratec: Smíchov
Falcaria vulgaris – srpek obecný: Žvahov
Fallopia convolvulus – opletka obecná: Smíchov, Cibulka, Stodůlky
Festuca brevipila – kostřava drsnolistá: Žvahov, Stodůlky
Festuca rubra agg. – kostřava červená: Jinonice, Stodůlky
Fragaria moschata – jahodník truskavec: Jinonice
Fragaria vesca – jahodník obecný: Jinonice, Zličín
Fragaria viridis – jahodník trávnice: Žvahov, Jinonice
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý: Smíchov, Žvahov, Cibulka, Stodůlky
Galeobdolon montanum – pitulník horský: Zličín
Galeopsis angustifolia – konopice úzkolistá: Smíchov
Galeopsis pubescens – konopice pýřitá: Stodůlky
Galinsoga parviflora – pěťour maloúborný: Smíchov
Galinsoga quadriradiata – pěťour srstnatý: Smíchov
Galium album – svízel bílý: Jinonice, Stodůlky, Zličín
Galium aparine – svízel přítula: Smíchov, Jinonice, Cibulka
Geranium pratense – kakost luční: Jinonice
Geranium pusillum – kakost maličký: Smíchov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Geranium pyrenaicum – kakost pyrenejský: Cibulka
Geranium robertianum – kakost smrdutý: Smíchov, Žvahov, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Geranium sanguineum – kakost krvavý: Smíchov
Geum urbanum – kuklík městský: Smíchov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Hedera helix – břečťan popínavý: Smíchov, Cibulka, Zličín
Helianthus tuberosus – slunečnice topinambur: Smíchov
Heracleum sphondylium – bolševník obecný: Jinonice
Herniaria glabra – průtržník lysý: Jinonice, Stodůlky, Zličín
Hieracium sp. – jestřábník: Žvahov, Jinonice, Zličín
Hieracium bauhini – jestřábník Bauhinův: Stodůlky
Hieracium pilosella – jestřábník chlupáček: Žvahov, Stodůlky
Hieracium sabaudum – jestřábník savojský: Smíchov, Stodůlky
Holcus lanatus – medyněk vlnatý: Žvahov, Jinonice
Holosteum umbellatum – plevel okoličnatý: Jinonice, Zličín
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá: Smíchov
Iris sp. – kosatec: Jinonice
Iris germanica – kosatec: Smíchov
Juglans regia – ořešák královský: Smíchov, Cibulka, Stodůlky
Koeleria macrantha – smělek štíhlý: Žvahov
Kochia scoparia – bytel metlatý: Smíchov
Lactuca serriola – locika kompasová: Smíchov, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Lamium album – hluchavka bílá: Smíchov, Žvahov, Cibulka, Stodůlky
Lamium maculatum ´Argenteum´: Zličín
Lamium purpureum – hluchavka nachová: Jinonice, Cibulka
Lapsana communis – kapustka obecná: Zličín
Lathyrus sylvestris – hrachor lesní: Jinonice
Leontodon hispidus – máchelka srstnatá: Jinonice, Zličín
Lepidium sp. – řeřicha: Žvahov
Linaria vulgaris – lnice květel: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Lolium perenne – jílek vytrvalý: Smíchov
Lotus corniculatus – štírovník růžkatý: Jinonice, Zličín
Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá: Smíchov
Luzula campestris – bika ladní: Jinonice
Lycium barbarum – kustovnice cizí: Smíchov, Cibulka
Mahonia aquifolium – mahónie cesmínolistá: Cibulka, Zličín
Malus domestica – jabloň domácí: Smíchov
Medicago ×varia – tolice měňavá: Stodůlky
Medicago lupulina – tolice dětelová: Smíchov, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Medicago minima – tolice nejmenší: Jinonice
Melilotus albus – komonice bílá: Smíchov
Mentha ×piperita – máta peprná: Smíchov
Mercurialis annua – bažanka roční: Smíchov
Muscari cf. neglectum – modřenec hroznatý: Smíchov, Jinonice, Zličín
Myosotis sp. – pomněnka: Stodůlky
Myosotis stricta – pomněnka drobnokvětá: Jinonice, Zličín
Oenothera sp. – pupalka: Žvahov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Oenothera ammophila – pupalka pískomilná: Smíchov
Oenothera glazioviana – pupalka rudokališní: Smíchov
Oenothera issleri – pupalka Isslerova: Smíchov
Oxalis stricta – šťavel evropský: Smíchov
Papaver sp. – mák: Zličín
Parthenocissus sp. – přísavník: Žvahov
Parthenocissus inserta – přísavník popínavý: Cibulka
Parthenocissus quinquefolia – přísavník pětilistý: Smíchov
Pastinaca sativa – pastinák setý: Smíchov, Jinonice, Zličín
Persicaria lapathifolia – rdesno blešník: Smíchov
Persicaria maculosa – rdesno červivec: Smíchov
Phleum pratense – bojínek luční: Stodůlky
Physalis alkekengi – mochyně židovská: Cibulka
Picris hieracioides – hořčík jestřábníkovitý: Smíchov
Pinus sp. – borovice: Žvahov
Pinus nigra – borovice černá: Stodůlky
Plantago lanceolata – jitrocel kopinatý: Smíchov, Stodůlky, Zličín
Plantago major – jitrocel větší : Smíchov
Poa annua – lipnice roční: Smíchov, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Poa compressa – lipnice smáčknutá: Smíchov, Cibulka, Stodůlky
Poa pratensis – lipnice luční: Cibulka, Stodůlky
Polygonum arenastrum – truskavec obecný: Cibulka, Stodůlky
Polygonum aviculare – truskavec ptačí: Smíchov
Populus ×canadensis – topol kanadský: Smíchov
Portulaca oleracea – šrucha zelná: Smíchov
Potentilla anserina – mochna husí: Smíchov
Potentilla argentea agg. – mochna stříbrná: Smíchov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Potentilla erecta – mochna nátržník: Smíchov
Potentilla reptans – mochna plazivá: Smíchov, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Prunus sp. – slivoň: Žvahov, Zličín
Prunus avium – třešeň ptačí: Cibulka
Prunus mahaleb – mahalebka obecná: Žvahov
Prunus spinosa agg. – slivoň trnitá: Žvahov
Pseudotsuga menziesii – douglaska tisolistá: Žvahov
Pyracantha coccinea – hlohyně šarlatová: Smíchov
Quercus sp. – dub: Jinonice
Quercus robur – dub letní: Cibulka, Stodůlky
Quercus rubra – dub červený: Stodůlky
Ranunculus repens – pryskyřník plazivý: Jinonice
Reseda lutea – rýt žlutý: Smíchov, Stodůlky, Zličín
Reynoutria japonica – křídlatka japonská: Smíchov, Cibulka
Robinia pseudacacia – trnovník akát: Smíchov, Žvahov, Cibulka, Stodůlky
Rorippa sylvestris – rukev obecná: Smíchov
Rosa sp. – růže: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Rubus sp. – ostružiník: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Zličín
Rubus caesius – ostružiník ježiník: Žvahov, Jinonice
Rubus fruticosus agg. – ostružiník křovitý: Cibulka, Stodůlky
Rudbeckia laciniata – třapatka dřípatá: Smíchov
Rumex sp. – šťovík: Žvahov, Zličín
Rumex acetosa – šťovík kyselý: Smíchov, Stodůlky
Rumex acetosella – šťovík menší: Jinonice
Rumex crispus – šťovík kadeřavý: Smíchov, Jinonice
Rumex obtusifolius – šťovík tupolistý: Smíchov, Cibulka
Salix caprea – vrba jíva: Žvahov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Sambucus ebulus – bez chebdí: Smíchov
Sambucus nigra – bez černý: Smíchov, Jinonice, Cibulka
Sanguisorba sp. – krvavec: Žvahov, Jinonice, Zličín
Sanguisorba minor – krvavec menší: Smíchov, Stodůlky
Saponaria officinalis – mydlice lékařská: Smíchov, Jinonice, Stodůlky
Saxifraga tridactylites – lomikámen trojprstý: Jinonice
Securigera varia – čičorka pestrá: Smíchov, Žvahov, Stodůlky
Sedum sp. – rozchodník: Žvahov
Sedum acre – rozchodník ostrý: Smíchov, Zličín
Sedum album – rozchodník bílý: Smíchov, Stodůlky
Sedum hispanicum – rozchodník španělský: Žvahov, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Sedum kamtschaticum – rozchodník kamčatský: Smíchov
Sedum reflexum – rozchodník skalní: Smíchov
Sedum spurium – rozchodník pochybný: Zličín
Senecio viscosus – starček lepkavý: Smíchov
Senecio vulgaris – starček obecný: Smíchov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Setaria sp. – bér: Jinonice, Zličín
Setaria pumila – bér sivý: Smíchov, Cibulka
Setaria verticillata – bér přeslenitý: Smíchov
Silene sp. – silenka: Žvahov, Jinonice, Zličín
Silene latifolia subsp. alba – silenka širolistá bílá: Stodůlky
Silene vulgaris – silenka nadmutá: Cibulka, Stodůlky
Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův: Smíchov, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Solanum decipiens – lilek vlnatý: Smíchov
Solanum dulcamara – lilek potměchuť: Smíchov
Solanum lycopersicum – lilek rajče: Smíchov
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Solidago gigantea – zlatobýl obrovský: Žvahov
Sonchus arvensis – mléč rolní: Smíchov
Sonchus asper – mléč drsný: Smíchov, Cibulka
Sonchus oleraceus – mléč zelinný: Smíchov
Stellaria media – ptačinec prostřední: Smíchov, Jinonice, Zličín
Symphoricarpos albus – pámelník bílý: Cibulka
Tagetes patula – aksamitník rozkladitý: Smíchov
Tanacetum vulgare – vratič obecný: Smíchov, Žvahov, Stodůlky, Zličín
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky: Smíchov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Taxus baccata – tis červený: Žvahov
Thymus sp. – mateřídouška: Žvahov
Tilia sp. – lípa: Jinonice
Tilia platyphyllos – lípa velkolistá: Žvahov
Tragopogon sp. – kozí brada: Jinonice, Stodůlky, Zličín
Trifolium arvense – jetel rolní: Stodůlky
Trifolium pratense – jetel luční: Smíchov, Žvahov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Trifolium repens – jetel plazivý: Smíchov, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný: Smíchov, Jinonice, Stodůlky, Zličín
Tulipa sp. – tulipán: Jinonice
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá: Smíchov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Verbascum sp. – divizna: Jinonice, Zličín
Verbascum densiflorum – divizna velkokvětá: Smíchov
Veronica arvensis – rozrazil rolní: Jinonice
Veronica filiformis – rozrazil nitkovitý: Jinonice
Veronica hederifolia agg. – rozrazil břečťanolistý: Jinonice, Zličín
Veronica chamaedrys – rozrazil rezekvítek: Jinonice
Veronica persica – rozrazil perský: Jinonice
Veronica polita – rozrazil lesklý: Zličín
Veronica sublobata – rozrazil laločnatý: Žvahov, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Vicia sp. – vikev: Žvahov, Zličín
Vicia cracca s. l. – vikev ptačí: Jinonice
Vicia hirsuta – vikev chlupatá: Žvahov, Jinonice, Zličín
Vicia sepium – vikev plotní: Jinonice, Cibulka
Vicia tenuifolia – vikev tenkolistá: Smíchov
Vicia villosa – vikev huňatá: Smíchov
Vinca minor – barvínek menší: Smíchov
Viola arvensis – violka rolní: Smíchov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín
Viola hirta – violka srstnatá: Žvahov
Viola odorata – violka vonná: Žvahov
Viola riviniana – violka Rivinova: Jinonice
Virga sp. – štětička: Stodůlky
Virga strigosa – štětička větší: Žvahov, Jinonice, Stodůlky
Vulpia myuros – mrvka myší ocásek: Jinonice
Zea mays – kukuřice setá: Smíchov

Magistrát hl. m. Prahy

Na projekt průzkumu invazivních druhů rostlin pražských železničních nádraží, který vytvářejí Přírodovědná společnost a web Botany.cz, finančně přispělo Hlavní město Praha.