V období srážkového peruánského minima, tedy od půlky června do půlky července roku 2008, uspořádala Botanická zahrada hl. m. Prahy ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno expedici do pohoří Cordillera Blanca. Výprava si dala za cíl studovat a dokumentovat vysokohorskou květenu ve vegetačních formacích puna a přiléhajícím matoralu. Součástí práce v terénu bylo měření teploty vzduchu, půdy a rostlin.
Peru
Pohoří Cordillera Blanca, dosahující výškového maxima vrcholem Huascaránu 6768 m n. m., se vyznačuje vysokým podílem endemismu. Obrovskou diverzitu prostředí způsobuje kombinace výškové amplitudy, blízkosti rovníku a sousedství Amazonské nížiny. V průběhu expedice bylo zaznamenáno několik taxonů nových pro departament Ancash; pro příklad uveďme nově zaznamenané lokality dvou blízce příbuzných bezlodyžných starčků (Senecio). Zatímco suchomilný Senecio condimentarius, peruánský endemit, byl právě z tohoto departamentu popsán a členové expedice jej pozorovali na řadě lokalit po celé trase, mokřadní S. breviscapus nebyl z této oblasti dosud znám.
Peru
Zmíněné starčky představují v rodu značně izolovanou skupinu, ba spíše než ostatním starčkům zdají se být mnohem bližší rovněž bezlodyžným werneriím. Z šestadvaceti peruánských druhů rodu Werneria jich bylo na trase expedice zaznamenáno dvanáct, z nichž Werneria aretioides a W. orbignyana zde byly rovněž nalezeny poprvé. Další dva z nalezených taxonů jsou k dosud rozpoznaným druhům stěží zařaditelné a je docela dobře možné, že jsou vědě dosud neznámé.
Peru
Peru
Poslední jedinci stromů rodu Polylepis smutně dokládají památku na někdejší unikátní horské mlžné lesy. Druhý snímek zachycuje borku těchto dřevin, která je složená z mnoha papírových vrstev a slouží jako tepelná izolace.
PeruPeru
Tento snímek zaznamenává poslední jihoamerické ostrůvkovité populace největší bromélie světa Puya raimondii. Expedici se v Peru podařilo najít i dosud nepopsaný druh, který je podobný druhu Puya raimondii. Vzhledem k velikosti rostliny byl tento objev překvapením. Popis se připravuje.
Peru
Expedice se věnovala i studiu kaktusů. Řez květní trubkou druhu Cleistocactus fieldianus ukazuje na hlavní opylovače – kolibříky.
Peru
Variabilita druhu Austrocylindropuntia floccosa svádí mnoho botaniků k popisu nových taxonů.
Peru
Velkým nebezpečím pro narušovanou půdu v Andách je eroze. Erozi brání mimo jiné i drobná políčka, především s kulturami prosa a laskavce, v remízkách najdeme i nepůvodní blahovičníky.

Článek je součástí projektu Botanické zahrady jak je neznáte (Přínos botanických zahrad České republiky pro ochranu rostlin).

PS
PS
MŽP