Pracovníci Botanické zahrady hl. m. Prahy se zúčastnili tří expedic do Jihoafrické republiky, které se uskutečnily v letech 2003, 2006 a 2014.
JAR
Cílem bylo získat bližší poznatky o různých typech prostředí včetně základních meteorologických záznamů, o složení rostlinných společenstev, pořídit fotodokumentaci a v neposlední řadě navázat kontakt s kurátory Národní botanické zahrady Kirstenbosch v Kapském Městě a s majiteli firmy Silverhill Seeds. V roce 2006 se rovněž zúčastnili symposia společnosti Indigenous Bulb Society of South Africa. Expedice probíhaly hlavně v širokém pásu kolem západního a jižního pobřeží Jihoafrické republiky, od hranic s Namibií přes Kapský poloostrov až po Port Elizabeth, který je charakteristický obrovským bohatstvím rostlinných druhů, jež se nevyskytují nikde jinde na světě. Jednalo se hlavně o oblasti se zimními dešti.
JAR
Čeleď Proteaceae je pro jih Afriky velmi charakteristická. Rozhodně nejznámější protea, oblíbená i jako řezaná květina, je Protea cynaroides, národní květina Jihoafrické republiky. Roste v jihoafrickém Západním i Východním Kapsku.
JARJAR
Přírodní rezervace Goegap na severu Namaqualandu oplývá bohatstvím suchomilných rostlin, mezi něž patří i vysoká Aloe dichotoma. Na druhém snímku vidíme nižší druh Aloe comptonii, který roste hlavně ve skalách v jižní části Západního Kapska.
JARJAR
Pachypodium namaquanum (Apocynaceae) se vyskytuje jen na omezeném území na pomezí Jihoafrické republiky a Namibie, kde naprší jen 50 mm vody ročně. Naproti tomu poměrně nízké Pachypodium succulentum (na dalším snímku) se vyskytuje na velkém území Jihoafrické republiky.
JAR
Typickou trvalkou suchých biotopů Jihoafrické republiky a Namibie je Aptosimum spinescens z čeledi krtičníkovitých (Scrophulariaceae).
JAR
Strom Greyia sutherlandii z pro nás poměrně exotické čeledi medokvětovitých (Melianthaceae) roste na svazích Dračích hor, rozsáhlého pohoří jižní Afriky.
JAR
Převážná většina druhů populárních pelargonií pochází z jižní Afriky. Půvabný druh Pelargonium praemorsum subsp. speciosum expedice našla v suchém a skalnatém pohoří Rooiberg na severu Jihoafrické republiky.
JAR
Jednou z nejnápadnějších trvalek rostlinné formace fynbos je hvězdnicovitá Syncarpha vestita ze Západního Kapska.
JAR
Plané mečíky patří k charakteristickým rostlinám jihu Afriky. Nízký mečík s vonnými květy Gladiolus alatus roste od nížin do hor v Západním Kapsku.

Článek je součástí projektu Botanické zahrady jak je neznáte (Přínos botanických zahrad České republiky pro ochranu rostlin).

PS
PS
MŽP