Flóra Madagaskaru je nesmírně různorodá nejen díky dlouhodobé izolaci ostrova, ale i díky rozdílnosti biotopů, které se na tomto ostrově vyskytují. Zahrnují například velmi vlhké deštné lesy na východě, horské vlhké lesy, suché opadavé lesy, horské planiny a v neposlední řadě velmi zajímavá rostlinná společenstva na jihozápadě a jihu ostrova, kde jsou srážky velmi nízké a některé roky zde neprší vůbec. Podíl endemických rostlin, tedy rostlin, které se vyskytují jen na Madagaskaru, dosahuje v některých oblastech až 90 %.
Montagne d'Ambre
V letech 2004 až 2010 sem Botanická zahrada hl. m. Prahy uspořádala čtyři expedice, během kterých se podařilo navštívit téměř všechny důležité biotopy ostrova. Pracovníci zahrady získali významný počet meteorologických dat, fotodokumentaci a v neposlední řadě zakoupili rostliny a semena se známým původem.
Cycas thouarsii
Masoala je největší národní park na Madagaskaru a jedním z posledních míst, kde ještě roste primární deštný les. Rozkládá se v nejvlhčí části na východě ostrova. Cycas thouarsii je jediný zástupce rodu na Madagaskaru.
Begonia lyallii
Rovněž tuto drobnou rostlinku druhu Begonia lyallii najdete v podrostu deštného lesa na severomadagaskarské Masoale.
Ravenala madagascariensis
Ravenala ozdobná (Ravenala madagascariensis), známá jako „palma poutníků“, není s palmami vůbec příbuzná, patří do čeledi Strelitziaceae, její nejbližší příbuzní rostou v jižní Africe a v Jižní Americe. Tento madagaskarský endemit se pěstuje v tropických oblastech celého světa.
Adansonia rubrostipa
Nejnižší baobab Adansonia rubrostipa roste na jihozápadě ostrova. Strom na fotografii je údajně 3000 let starý a roste v Národním parku Tsimanampetsotsa.
Pachypodium geayi
Na vápencových škrapech Národního parku Tsimanampetsotsa se vyskytuje i Pachypodium geayi, druhý největší druh pachypodií na Madagaskaru.
Adenia lapiazicolaPachypodium windsorii
Vápencové škrapy tvarované do úzkých špiček s nesmírně ostrými okraji se na Madagaskaru nazývají tsingy. Nacházejí se na západě a severu ostrova. Národní park Ankarana z části na tsingách leží, roste tu i endemická Adenia lapiazicola. Druhý snímek nás přenáší k osamělému kopci Windsor Castle, který se nachází na severu Madagaskaru. Podle názvu kopce získalo Pachypodium windsorii své druhové jméno. Roste zde na vápenci společně se sukulentními pryšci, Aloe suarezensis a dokonce s některými orchidejemi.
Pachypodium densiflorum
Druh Pachypodium densiflorum je nejrozšířenější zástupce svého rodu na ostrově a díky tomu je i variabilita těchto rostlin dosti vysoká.
Strophanthus boivinii
Poměrně nízký keř Strophanthus boivinii se pyšní zajímavě tvarovanými květy a patří mezi nejjedovatější rostliny na Madagaskaru.
Euphorbia quartziticola
V kultuře poměrně vzácný pryšec Euphorbia quartziticola je chráněn úmluvou CITES. Roste na jedné části centrálního pohoří Itremo a jeho areál je velmi malý.
Vanilla perrieri
Ostrov Madagaskar je domovem šesti původních druhů vanilky. Vanilla perrieri je bezlistá liána šplhající po stromech.
Angraecum sesquipedale
Krásná epifytní orchidej Angraecum sesquipedale roste v nížinných deštných lesích u východního pobřeží ostrova; velmi oblíbené a známé rostlině se lidově říká hvězda Madagaskaru, betlémská či vánoční hvězda.

Článek je součástí projektu Botanické zahrady jak je neznáte (Přínos botanických zahrad České republiky pro ochranu rostlin).

PS
PS
MŽP